maandag 21 oktober 2019

HET TE VERMIJDEN WITTE MEEL IN BROOD

Tja...Waar ik woon is het nog dun gezaaid met bewustwording, in alle contreien op niveaus. (Oe als ik dit maar goed zeg.) Hoe dan ook, de reformwinkel is op maandag gesloten dus alleen de supermarkten.

Ik heb al een paar dagen pannekoeken gegeten, speltpannekoeken, van speltmeel dus. Verantwoord broodbeleg is ook minimaal hier, dus met jam en kaas..

Dus vandaag in de gewone supermarkt een biologisch brood gekocht. Dat staat er dan tralala op, maar de supermarkthouders weten wat ze doen Thuis op de ingrediëntenlijst gekeken. TARWEMEEL!!!

Dus ook als je een biologisch brood koopt, in de supermarkt, zit er dat witte meel in.

zondag 20 oktober 2019

Galactische updates Aardbewoners hebben een opfriscursus nodig van de wetten van God en de schepping
1010894_351398198319683_176010096_n

Deze Wetten zijn voortgebracht door Schepper God Aton of Light en The Creation en worden ook The Balans van Balansen genoemd. -

A. Het hoogste bevel van De scheppingswet is:
Behaal de wijsheid van kennis voor zover dit je in staat zal stellen om wijselijk de Wetten van de Schepping te volgen.

B. Het hoogste gebod van De wet van God is:
U zult God eren als de Heerser van de menselijke rassen en Zijn Wetten volgen want HIJ is de "Koning van Wijsheid".

We bereiken spirituele perfectie door te leren en wijselijk de Wetten te volgen die door God en de Schepping zijn gegeven. We leren door de Geest van God in ons hoe we in harmonie en balans met de hele schepping kunnen leven.

De wetten zijn als volgt:

1. U zult geen andere goden dan de Schepper-God voor u hebben en zich houden aan de Wetten van de Schepping die alles omvat. Ook bekend als de "Law of One".
2. Je zult voor jezelf geen afgoden en valse beelden maken om als goden te aanbidden, want daarin geef je macht in de handen van het kwaad.
3. Je zult de Heer God liefhebben met heel je hart, ziel en wezen (je moet jezelf liefhebben als God en God als jezelf).
4. U zult de naam van God niet oneerbiedig gebruiken, noch gebruiken om te zweren tot een leugen.
5. Denk aan Gods "dag" en houd het heilig. (Elke dag is een Gods "dag".)
6. U zult uw vader en moeder eren.
7. Je zult je medemens niet vermoorden. (Moorden om je leven of dat van je gezin te redden is geen moord)
8. U mag geen overspel plegen.
9. Je mag niet stelen (materieel of emotioneel).
10. Je moet niet begeren naar of jaloers zijn op dat wat van je naaste is.
11. Je moet je vrije wil niet opleggen of afdwingen aan de vrije wil van een ander. Ook bekend als 'De wet van niet-inmenging'.
12. Je moet anderen niet beoordelen (veroordelen), maar je moet wijselijk alle gedragingen en acties beoordelen die in strijd zijn met de Wetten van God en de Schepping.
13. Zoals u zaait, zult u oogsten. Ook wel "De wet van oorzaak en gevolg" genoemd.
14. U moet alle verplichtingen nakomen die zijn gedaan in dienst aan God, de Vader, de Ene binnenin.
15. U moet de wijsheid van God gehoorzamen voor de verantwoorde en evenwichtige voortplanting van uw soort.
16. Behandel anderen  zoals u wilt dat zij u behandelen. Wordt ook "De Gouden Regel" genoemd.
17. Het kwaad (tegenstanders van God) moet altijd een teken van hun kwaadaardigheid dragen. (Aan hun vruchten zult u hen kennen).
18. Je moet geen slavernij (fysiek of emotioneel) plegen bij een mens van God Schepper.

Met de gemeenschap van de Geest van Leven in ons, moeten we eerst wijselijk de Wetten van Evenwicht begrijpen en volgen, en ten tweede moeten we wijselijk weten waar onze verantwoordelijkheid begint en eindigt binnen de Schepping op deze prachtige Planeet Aarde.

De eerste vraag die moet worden gesteld, is hoe kan ik mijn leven in "harmonie en evenwicht" houden met de rest van "schepping"? Het antwoord is, je begint met het pure verlangen om de waarheid te kennen. We moeten erkennen dat we beperkt zijn in onze waarneming van waarheid en dat God het beste pad voor ons kent om te reizen in zijn dienst. Dus moeten we dan onze "wil" (ego) overgeven aan dat wat Gods Wil is.

“In je dagelijkse gebed moet je God vragen om het liefdevolle Licht van bescherming, leiding, kracht, wijsheid, kennis, waarheid, integriteit en moed om zijn Wil het beste te dienen en niet jouw wil (ego)”.

Dan moeten we in onze rustige hoek mediteren. We moeten luisteren. We moeten wachten op onze Vader-God die in ons is (onze God-Geest) om ons te geven wat we nodig hebben om ons in zijn dienst te ondersteunen. Onze wil en zijn wil moeten weer één worden.

https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/the-laws-of-god-and-the-creation/

http://www.fourwinds10.com/journals

Bron: http://www.ournewearthnews.com/2019/10/20/earthlings-need-a-refresher-in-the-laws-of-god-and-the-creation/

Wat gebeurt er op Epstein Island en elke andere rituele catacombe ... ? Word er gesmeerd met bruin slijmerig spul (goo)?Image result for brown goo


Luister naar Hatonn die de partij beschrijft die doorgaat met het duistere leiderschap. Voor velen is het een 'geen hersens'  dat plaatsvindt op Epstein Island ... wat een chantagefabriek op hoog niveau blijkt te zijn die het erg druk had ... de vier satanische prinsen en hun volgelingen, bedekt met bruine goo ... het bruine goo ding vindt overal plaats ... in feite leiden de orgies van de dood ertoe dat mensen worden bedekt met een mix van stront, spuug, zweet, pis, bloed, sperma, vaginale afscheiding en menselijk vlees!


Het verzorgde voedsel zou dingen zijn zoals shit gehaktbrood, en pis limonade ... en kannibaal favorieten, PASTA EN PIZZA!
Hatonn:
Als je de stomende kant van elke stad zou kunnen zien, zou je met walging overgeven aan de nachtrust van het verspreiden van kwaad. In de 'volledig Amerikaanse' stad Bakersfield bijvoorbeeld, is er een groep die zich regelmatig verzamelt in de catacomben van een of ander donker gebouw. Ze hebben gezorgd voor eten, drinken en drugs. Ze doen rituele misdaad; ze ervaren snuifporno en kronkelen rond in hun eigen braaksel, uitwerpselen en zweet, waarbij ze van de ene slijmerige partner naar de andere gaan voor open seksuele rituelen van alle vernederende aard. Deze groepen bestaan ​​uit uw topleiders, rechters en advocaten - de politieke elite van de stad en het graafschap.
En JULLIE VERWACHTEN GOD HET JUIST VOOR JULLIE MENSEN TE MAKEN? U STAAT TOE DAT DIT GAAT - VOOR U WEIGERDE HAAR BESTAAN TE ERKENNEN. SATANISME IS RAMPANT IN ELKE STAD EN STAD - EN U WEIGERT HET TE ERKENNEN. ZO ZAL HET VOORTIJDIG U-DE-MENSEN WAKKER WORDEN EN DEELNEMEN, ZO ZAL HET WORDEN GEDRAAID. AAN HET EINDE VAN DE TIJD WORDT HET SCHRIFTELIJK - "HET KWAAD WORDT MEER SLECHT EN HET HEILIG ZAL MEER HEILIG ZIJN - EN HET KWAAD ZAL REGEREN". WAAR BEN JE, WERELD ??
Lees dit alstublieft…
http://phoenixarchives.com/liberator/1992/0392/031792.pdf
Topelite heeft feestjes verzorgd, bedekt met stront, pis, braaksel, sperma, zweet enz. Die zich bezighouden met ritualistische misdaden en snuff ... dit gebeurt in alle steden ... natuurlijk in steden die op de oude manier zeer invloedrijk zijn.
2. Hoe heeft het zich verspreid?
SATAN'S DRUMMERS
DE GEHEIME BEAT VAN EVILSATAN IS LEVEND EN GOED
Door Esu "Jesus" Sananda
211 pagina's (115) Phoenix Jouranl 9
In dit zeer verontrustende boek wordt Satan openlijk onthuld, niet als een abstractie. Satans aanwezigheid wordt gedocumenteerd met specifieke gevallen, voorbeelden van kwaad, controle, macht, dood en moord, en het offer van baby's, kinderen en dieren door de satanische cultussen. Satans 'geboden' zijn precies tegenovergesteld aan die van God en de schepping, hij is de meester-leugenaar van het universum. Het is tijd om wakker te worden van de LEUGEN en je vijand te kennen. Dit zijn de 'eindtijden' waarin elke ziel een keuze maakt uit 'donker' of 'licht'; begeleiding wordt aangeboden in dit boek. Sananda onthult de waarheid over de energie genaamd "Satan", de tegenstander van God van het Licht. De val van Satan als 'Lucifer' wordt geschetst. We leren hoe hij zijn macht verkrijgt door kwaadaardig bedrog, wat zijn gereedschap is en wat zijn beperkingen zijn.
IK BEN SANANDA. Ik kom tevoorschijn zodat je mag worden getoond hoe ik het licht van de waarheid ben, want de tijd is nabij voor het weten. Je hebt lang als een beschaving geslapen en terwijl je hebt geslapen, heeft de duisternis alles behalve jou en je planeet verteerd.
Mijn inspanningen in dit dagboek van de Phoenix (want de Phoenix is ​​de weergave van de onthulling van waarheid na vernietiging) is om je inzicht te geven dat je evenwicht in onderscheiding hebt.
Dit is voor de MENS dat je in staat bent om je pad te corrigeren als je het vermogen verwerft om het te zien. Ik, en je broeders van de hogere dimensies in de zichtbare en onzichtbare rijken, komen de lamp dragen waardoor je zou kunnen zien en weten. Jullie zijn allemaal kinderen van de Schepper Vader God en zijn een prachtig deel van de schepping zelf. Je bent mensen van de leugen geweest die je vernietiging naderden. Je moet in kennis komen dat we tegen datgene kunnen zijn dat je consumeert. God heeft je niet verlaten - JIJ hebt de Godheid verlaten en in je onwetendheid een bod gedaan met schorpioenen. Ik bied je mijn hand aan om je thuis te brengen.
Enkele van de zeer belangrijke besproken onderwerpen zijn: DE GEBODEN VAN GOD EN DE GEBODEN VAN SATANISCHE PRAKTIJKEN - Is Satan echt? Hoe is het in Amerika gebeurd? Heksen en satanisten - Psychologie van het kwaad - Het overkomt alleen iemand anders.
Aanvullende onderwerpen: Satans begin - Satanische geboden - Hekserij - Satanische symbolen - Kwaad versus zonde - Satans slimme gif - Drugsverslaving - Satanische muziek - De psychologie van het kwaad - Hoogstaande satanische groepen en hoogstaand kwaad Satanische rituele dagen - Satanisme als religie - De instrumenten van hekserij - Waar rituelen afdwalen - Initiatie en hulp - Will lijkt het probleem te zijn. Satanic Rolling Stones - AMA koppelt rockmuziek aan satanisme en drugs, satanisme en kleine kinderen - Kinderen aan het werk - Matamoros, Mexico - occulte symbolen. (Index inbegrepen)
meer tijdschriften
http://fourwinds10.com/journals
3. Nu we weten ... we zijn krachtiger ... het is het licht in elke mens dat machtiger is. Er is wijsheid, en kracht en liefde, in elk, die ernaar verlangt om het leven te vieren ... we hebben onszelf zien kijken naar de fysieke wereld waar de ziel naar verlangt ... de ziel verlangt om te schijnen ... net als de zon. Waarom zeg ik dit? Wij als soort moeten STEUNEN, NIET concurreren met het LICHT in ALLEN ... al dat satanische gedoe verliest zijn greep op het aardbewustzijn ... het is zo omdat de lichten op aarde in alle donkere hoeken schijnen ... om alles wat onrein is te zuiveren en te reinigen ... mensen waar je mee te maken hebt ... blijf niet te lang stilstaan ​​bij de details van weleer, wanneer er al een nieuwe wereld is ... als we ons alleen op ons Licht kunnen concentreren, kunnen we het zien en zijn.
Affirmatie: Bedankt Hatonn en Sananda voor het verstrekken van de heilige graal-informatie over hoe onze elite-partij ... Ik stuur licht en liefde naar alle wezens, wat ze ook doen, en ik activeer mijn innerlijke licht in de volle capaciteit ... Ik weet het in mijn christushart dat alle zielen kinderen van de Schepper zijn, dus zijn ze alle liefde waard ... en ja, ik ben boos op wat er is gedaan, maar ik ben te krachtig om mijn frequenties te laten afwijzen, gewoon omdat anderen niet erg liefhebbend of intelligent zijn ... moge moeder aarde en de mensheid in volle glorie worden hersteld in het overwinnende licht ... mogen al degenen van het licht krachtiger zijn dan ooit ... het zij zo! Ik realiseer me ook hoe ik mezelf en anderen moet vergeven dat ik degenen die deelnemen aan deze activiteiten enige invloed op de samenleving laat hebben! Ik bestraf nu alle afspraken die ik heb gemaakt om duistere energieën enige invloed op mij te laten hebben. Aan mijn spiritguides vraag ik een mooie afstelling van mijn energieveld, aura en chakra's, een reiniging en herstel van mijn DNA, naar volledige capaciteit ... en ik bevestig aan de Schepper dat ik hier ben om van dienst te zijn, door de grootste vreugde van mijn hart te volgen, dat is de ware oplossing voor wat de mensheid schaadt ... geen wraak ... geen haat ... maar innerlijke vreugde, en ik steun die vreugde ook in anderen.
Sending love and creating heaven on earth
Related

NIET VERTAALD: X22Report & Uncensored Headlines: The Panic Is Real, Middle East Plan Perfectly Executed, 17, Coincidence | [CB] up to Their Old Tricks, NP Exposed on the Economy | School Crossing Guard Is Latest Victim of ‘Red Flag’ Laws (Videos)

Thursday, October 17, Due Diligence
Image result for elijah cummings

10-17-19
The [DS] panic is real, NP and CS freaked out in a meeting with Trump, stormed out. Sidney Powell pushes for the 2 JM phones. The middle east plan perfectly executed, peace is coming. The number 17, coincidence. Rep Cummings passed away. Patriots are in control. —
AND: BJ and the EU have made a deal for the BREXIT, the deal seems as though it is a duplicate of Theresa Mays deal, this is why the EU agreed. Nigel Farage says this is not a BREXIT deal. McConnell wants to know why Pelosi has not voted on the USMCA. The reason because she is following a different agenda. Blue collar workers are now making more. Moody’s reports that whoever controls the economy wins the election. IMF goofs and lets everyone know it was their policies that cause the economic problems. —
PLUS: House Oversight Committee Chairman Elijah Cummings has died. Senate Republicans preparing for #impeachment trial this year. U.S. secures Turkey ceasefire in northern Syria. Erdogan threw Trump letter in the garbage. UN may investigate war crimes by Turkey. Iran says Europe incapable of fulfilling its JCPOA commitments. Friedman says Jewish settlers will stay in ‘Deal of the Century’ peace plan. Jewish settlers incite violence in West Bank and Jerusalem. Papyrus scrolls at Museum of the Bible were stolen. School crossing guard is latest victim of ‘red flag’ laws. Drug-addicted sex trafficking victim commits suicide. Abortion survivors push back against Big Abortion’s false claims. —The Panic Is Real, Middle East Plan Perfectly Executed, 17, Coincidence

X22Report

[CB] Up To Their Old Tricks, NP Exposed On The Economy

#X22Report

TruNews UNCENSORED Headlines – October 17, 2019

Tru News

Elijah #Cummings 1951-2019

Headlines With a Voice

#finance #geopolitical #endtimes #shtf #economy #prepare #politics

NIET VERTAALD: Just In! Democrats Rocked After Bill Barr Makes Big Decision About Arrest Order, Watch This! - Video

Hup. Gaan we weer.

Friday, October 18,, John Rolls.


Wherever the dems go there is criminal envolvment–each democrat seat is a franchise, a money making opportunity as long as it’s selling out this Country to their advantage–no wonder they don’t want a wall, they need the drug revenue and they want to keep their voters stoned and happy, also stupid.

This is fine, but we want DC swamp rats. Specifically Clinton, Obama, Lynch, Pelosi, Schiff, Nadler, Omar. Those first then every other person involved in any level in this attempted coup.
Time for the DemoRats to be charged with Hate crimes, Sedition, Grand Theft and TREASON. TRUMP 2020

Barr wake up clean the crooked Democrats out of our government America first!!!

You can bet your bottom dollar Obama had his hands all up in that and Hillary

Barr gets 10 points for going after people who broke the law in other countries. Good Job. But we are in need of justice in our own country. Barr and Durham spent tax payers money to travel to other countries to get to the bottom of the Ukraine hoax and we get the Turkey, Iranian money deal. Talk about a stahl , I ment to spell it like that. What is Barr waiting for? He gives us little crumbs to make us happy. I really don’t think he is a patriot. The rabbit hole goes real deep. Do something Barr and show us you are for justice. Letting Comey walk was a big mistake. It showed favor for dems. I am done with it !!!!.

WHY in the thunder don’t barr do his job in America instead of doing neighbor hood watch ????? we have all the demonrats here in America and most of them are crooks !!!!
He needs to arrest obama not people in other countries obama permitted it arrest him

It was all made possible by Obama, brennen, hrc, rice, and Jared. They are still scamming the American ppl.

The Big Lie That Barr Lied

The attorney general’s testimony was clearly accurate…
I originally thought this was too stupid to write about. But stupid is like the plague inside the Beltway — one person catches it and next thing you know there’s an outbreak at MSNBC and the speaker of the House is showing symptoms while her delirious minions tote ceramic chickens around Capitol Hill.
So I give you: the Bill Barr perjury allegation.
We are all entitled to our own opinions. But are we entitled to our own facts? Daniel Patrick Moynihan’s bon mot says no, but Washington makes you wonder. Like when spleen-venting about the supposedly outrageous, unbelievable, disgraceful invocation of the word “spy” to describe episodes of government spying is instantly followed by a New York Times story about how the spying — er, I mean, court-authorized electronic surveillance — coupled with the tasking of spies — er, undercover agents — green-lighted by a foreign spy — er, intelligence service — was more widespread than previously known.
If I were a cynic, I’d think people were trying to get out in front of some embarrassing revelations on the horizon. I might even be tempted to speculate that progressives were trotting out their “Destroy Ken Starr” template for Barr deployment (which, I suppose, means that 20 years from now we’ll be reading about what a straight-arrow Barr was compared to whomever Democrats are savaging at that point).
The claim that Barr gave false testimony is frivolous. That is why, at least initially, Democrats and their media echo chamber soft-pedaled it — with such dishonorable exceptions as Mazie Horono, the Hawaii Democrat who, somehow, is a United States senator. It’s tough to make the perjury argument without any false or even inaccurate statements — though my Fox News colleague Andrew Napolitano did give it the old college try. As recounted by The Hill, he twisted himself into a pretzel, observing — try to follow this — that the attorney general “probably misled” Congress and thus “he’s got a problem” . . . although this purported dissembling didn’t really seem to be, you know, an actual “lie” so . . . maybe it’s not a problem after all. Or something.
I assume that in his black-robe days, Judge Nap would have known better. When meritless perjury cases are thrown out of court, judges are often at pains to explain that the questioner who elicited the purportedly false testimony bears the burden of clarity; the terms of the question dictate the evaluation of the answer. In this instance, Barr’s April 9 testimony before the House Appropriations Committee was true and accurate; if a misimpression set in after, it is because the relevant questioning by Representative Charlie Crist (D., Fla.) has been ignored or distorted.
Moreover, because perjury is a serious felony allegation, judges and legal analysts never rely on a general, selectively couched description of the testimony — much less on the likes of Speaker Nancy Pelosi’s because-I-said-so refrain that Barr “lied to Congress” and “that’s a crime.” The testimony must be examined, with emphasis on the words that were used (the questions as well as the responses), and anything we can glean about the witness’s demeanor (stingy? dodgy? forthcoming?).
The mindless, no-need-to-check-the-record allegation against Barr goes like this: The AG testified on April 9 that he had no idea why Special Counsel Mueller was upset over the way Barr’s March 24 letter described Mueller’s report; but, in fact, Barr knew exactly why Mueller was upset because he had received the latter’s March 27 letter complaining about Barr’s missive.
Now, here is the exchange on which the perjury allegation is based, with my italics highlighting key portions:

CRIST: Reports have emerged recently, General, that members of the special counsel’s team are frustrated at some level with the limited information included in your March 24th letter . . . that it does not adequately or accurately necessarily portray the report’s findings. Do you know what they’re referencing with that?
BARR: No, I don’t. I think — I think . . . I suspect that they probably wanted more put out, but, in my view, I was not interested in putting out summaries or trying to summarize because I think any summary, regardless of who prepares it, not only runs the risk of, you know, being under-inclusive or over-inclusive, but also, you know, would trigger a lot of discussion and analysis that really should await everything coming out at once. So I was not interested in a summary of the report. . . . I felt that I should state the bottom line conclusions and I tried to use Special Counsel Mueller’s own language in doing that.

When we look at the actual words of this exchange, Barr’s testimony is clearly accurate. And I don’t mean accurate in the hyper-technical, Clintonesque “depends on what the definition of is is” sense. I mean straightforward, unguarded, and evincing a willingness to volunteer information beyond what the question sought.
Crist did not ask a general question about Mueller’s reaction to Barr’s letter; he asked a specific question about the reaction of Mueller’s “team” to the Barr letter’s description of “the report’s findings.” Regarding the March 24 letter’s rendering of this bottom line — namely, Russia meddled, Trump did not collude, and Mueller failed to resolve the obstruction question — Barr said he did not know what Mueller’s staff was complaining about.
Barr has known Mueller for nearly 30 years; when Mueller was the Criminal Division chief in the Bush 41 Justice Department, he reported to Barr, who was attorney general. It should come as no surprise, then, that Barr was not getting his information from Mueller’s staff; he was getting it from Mueller directlyNor should it come as any surprise that, before releasing his March 24 letter to the public, Barr gave Mueller an opportunity to review it; nor that Mueller declined that opportunity — given that he knows Barr well, and knew Barr would not misrepresent the report (especially given that the report would soon be public).
Three days after Barr announced the report’s conclusions, Mueller sent his letter, undoubtedly written by his staff. Mueller could simply have called Barr on the phone, as he has done a million times; but the staff’s partisan Democrats wanted a letter, which makes for much better leak material. (The letter was, in fact, strategically leaked to the Washington Post Tuesday night, right before Barr’s Wednesday morning Senate testimony.) The day after receiving Mueller’s March 27 letter, Barr called Mueller and pointedly asked whether he was claiming that Barr’s March 24 letter articulating Mueller’s findings was inaccurate. Mueller responded that he was making no such claim — he was, instead, irritated by the press coverage of Barr’s letter. Mueller suggested the publication of additional information from the report, including the report’s own executive summaries, to explain more about why he decided not to resolve the obstruction issue. But he did not claim Barr had misrepresented his findings. (See Barr’s Senate testimony, starting at 39-minute mark.)
Again, Barr’s contact was with Mueller, not Mueller’s team. His exchanges with Mueller gave Barr no basis to know about any objection to his description of the report’s findings — from Mueller or anyone else. The fact that Mueller’s staff was leaking like a sieve to the Times, the Washington Post, and NBC News does not mean they were sharing with the attorney general what the Times described as “their simmering frustrations.”
That is what Barr said in answer to Crist’s question about the report’s findings. But to avoid the misimpression that he was parsing words deceptively, Barr volunteered his perception that Mueller’s staff wanted more information from the report to be publicized. That was consistent with what can be inferred from Barr’s phone call with Mueller on March 28. And it was not news: Crist’s questions were based on the aforementioned press accounts of leaks from Mueller’s staffers. They were irked at the bad press they were receiving over Mueller’s abdication on the question whether there was a prosecutable obstruction case, and they had groused that there was much more to their report than Barr’s letter conveyed. Of course, Barr never disputed this; as he repeatedly explained, he undertook to render the conclusions, not summarize the entire 448-page report.
Barr decided that his way of making disclosure — the findings followed three weeks later by the full report — was superior to the proposal of Mueller’s staff that their own summaries be released. You can disagree with Barr on that, but that’s not grounds for a perjury claim. And it raises a point Barr made in his Senate testimony: The regulations do not require any disclosure of the special counsel’s report (which is supposed to be a confidential Justice Department document, as is typical of Justice Department deliberations over whether to charge or decline to charge). The decision of what, if anything, to disclose, and how that should be done, is exclusively the attorney general’s, not the special counsel’s. Mueller’s job was to make a prosecutorial judgment — to charge or decline to charge obstruction. Mueller failed to do that. Since Mueller didn’t do his own job, isn’t it a bit presumptuous of his staff (through press leaks) to tell Barr how to do his?
Could what happened here be more obvious?
Mueller received fawning press for two years on the expectation that he would slay Trump. Then, on March 24, Democrats and the media learned not only that there was no collusion case (which was no surprise) but that Mueller had been derelict, failing to render a judgment on the only question he was arguably needed to resolve: Was there enough evidence to charge obstruction? Journalists proceeded to turn on their erstwhile hero. This sent him reeling, and it brought to full boil the anger of Mueller staffers, who wanted to charge Trump with obstruction based on the creative (i.e., wayward) theory they had been pursuing — namely, that a president can be indicted for obstruction based on the exercise of his constitutional prerogatives if prosecutors (including prosecutors who are active supporters of the president’s political opposition) decide he had corrupt intent. The staffers put their pique in a letter that could be leaked, and Mueller was sufficiently irked by the bad press that he signed it. And now Democrats are using the letter as the launch-pad for The Big Lie that Barr lied, calculating that if they say it enough times, and their media collaborators uncritically broadcast these declarations, no one will notice that they never actually refer to the transcript of what they claim is the false testimony.
Democrats are unnerved. Attorney General Barr is pursuing an inquiry into the Obama administration’s decision to conduct a foreign counterintelligence investigation of the Trump campaign. The time is now, they figure, to reprise the Ken Starr treatment: the ad hominem withering of an accomplished, highly capable official — in this instance, one who is daring to press questions that would have been answered two years ago if an incumbent Republican administration had spied on — er, monitored — a Democratic presidential campaign.

NIET VERTAALD: CrowdstrikeGate: A Massive Deep State Scandal That Will Collapse the Democrat Party

Het is een vreselijk verneukt artikel, helemaal vol met reklame. Ik zal mn best doen om er het artikel tussenuit te kopiëren.

Friday, October 18, 2019, John Rolls

“The impeachment hoax
was initiated because of
Trump’s determination
to fully expose
CROWDSTRIKEgate.
That radioactive scandal
perpetrated by CrowdStrike
and the DNC leadership
is so dangerous to the
Democrat Party they
desperately started the
impeachment inquiry.
Now Trump really wants
that epic fraud investigated
because his presidency
depends upon it.”

— Intelligence Analyst & Former U.S. Military Officer


Truly, it doesn’t get anymore explosive than CROWDSTRIKEgate!

CONFIRMED: DNC paid the ‘Russian’ founder of CrowdStrike to hack its server so it could be blamed on Russia!


What, pray tell, could be more radioactive than the fact that CrowdStrike was specifically hired by the Democrat National Committee to plant fake evidence on the DNC servers.  The cyber-perps deceitfully used Russian digital signatures in order to falsely blame Russia for the election hack that never even occurred … except that it did and it was actually conducted by CrowdStrike.
Wow … what a tangled web, indeed … and incredibly reckless scandal ! ! !
How did Deep State ever think they could get away with such a conspiratorial hoax?
Especially with President Trump using his Twitter account to expose the entire CIA-directed black operation?

“Fancy Bear”

This is exactly why they named the CrowdStrike-implemented psyop “Fancy Bear”.

Why Crowdstrike’s Russian Hacking Story Fell Apart- Say Hello to Fancy Bear


The real perps behind the non-existent Russian hack wanted the American people to believe that CrowdStrike was a Russian bear-killing cybersecurity firm, which they aren’t.
Let’s be clear, the single best way for Trump to completely exonerate himself of even the slightest appearance of ‘Russian collusion’ is to prove that the Democrats falsified the evidence in the first place, WHICH THEY DID.
Why else would the DNC continually refuse to hand over their severs to the FBI so that the necessary forensic analysis could be conducted?!?!
Why else would the CEO of CrowdStrike — Dmitri Alperovitch — the “Russian-born American computer security industry executive … and co-founder and chief technology officer of CrowdStrike” name his bogus hacker-hunting operation “Fancy Bear” except to implicate the Kremlin for a hack that CrowdStrike pulled off?
Source – “Bear Hunting: History and Attribution of Russian Intelligence Operations” posted by CrowdStrike at slideshare.net

CROWDSTRIKEgate

Yes, the back story to this unparalleled Democrat scandal is long and complicated, convoluted and full of intrigue.  The following exposé breaks it all down in a way that every voter ought to understand before November 3, 2020.

DNC Russian Hackers Found!


Let’s face it: the Democrats will do anything to overturn the 2016 election result.  These serial traitors to the Republic are so overwhelmed by Trump derangement syndrome that they will use any means required to take down Trump.
Well, CROWDSTRIKEgate shows just how far these hopelessly crazy communists will go.
When even a casual observer takes a closer look at all the evidence — scientific, circumstantial and anecdotal — it’s clear that the Democrats contrived an extraordinarily absurd and fictitious story to launch this scandal. In other words, “Fancy Bear” is really “Fanciful Bear”.
Whereas Dimity Alperovitch is really Russian by birth and ancestry, he was employed by the C.I.A and NSA to carry out espionage and counterespionage operations similar to their Russian hack op.  And, here’s the indisputable timeline that proves it:

Fancy Frauds, Bogus Bears & Malware Mimicry?


IMPEACHMENTgate

Which brings us to the true reasons behind IMPEACHMENTgate. See IMPEACHMENTgate: The Scandal Is Much Worse & Plot Much Thicker Than Anyone Knows
The Democrats know that Trump is not only on to them, he’s on a mission to expose the entire treasonous scandal.
What that really means is that it’s all-out war between Team Trump and Deep State. See: Deep State Attempts Yet Another Coup in Broad Daylight, Evidence Proves Treason and a Complex Criminal Conspiracy
This is it folks.  The final battle in American politics is being played out between now and Election Day 2020.
What’s at stake is EVERYTHING … for both sides of the political aisle.  It’s a winner take all proposition.
That’s why the Democrats concocted out of thin air the patently false allegations that were used to trigger the impeachment inquiry.
That’s why the fake UKRAINEgate was immediately blown up by the CIA’s Mockingbird Media and has not relented despite the lack of any evidence whatsoever.  As follows:

UKRAINEgate:
CIA black op,
Deep State psyop,
Democrat coup,
MSM distraction,
Israeli espionage,
Trump sting,
or all 6?


Not only that, but seditious co-conspirators Pelosi and Schiff have even refused to present the so-called CIA ‘whistleblower’ whose ridiculous report was obviously fabricated to trigger the impeachment process. See SOFT COUP IN PROGRESS: Deep State Democrats Staged Fake ‘Whistleblower’ Complaint to Orchestrate Impeachment Hoax

KEY POINT: As always, there’s a much deeper and broader back story to CROWDSTRIKEgate.  This particular video accurately connects so many dots it boggles the mind: Super-sleuth drops more radioactive intel in 22 minutes than the entire Alt Media does in a month!

Take a close look at this CrowdStrike piece taken from their website. Notice the heavy anti-Russian meming as well as the crucial dates. Everything points to a joint CIA-Madison Ave venture to further smear Russia.

Conclusion

Both Deep State and the entire Democrat Party are in extreme desperation mode.
Yes, they are facing the multifarious consequences associated with UKRAINEgate,  BIDENgateIMPEACHMENTgate and WHISTLEBLOWERgate, but it’s really CROWDSTRIKEgate that has the highly explosive potential to destroy the thoroughly corrupt and criminal Democrat Party forever.
The stark reality is that, once the CrowdStrike crime wave is disclosed to the American people, the Democrats are history—FOR REAL!
This is precisely why Deep State has put the craziest of all the crazies — Schiff, Pelosi, Nadler, Schumer, Newsom, DeBlasio, etc. in charge of their insane asylum at this pivotal point during their historic crash and burn.  These bad actors (very bad by the looks of Shifty Schiff in every interview) were specifically chosen because of how profoundly compromised each of them is.
Just how compromised?
Let’s also take a much closer look at Nasty Nancy’s well-hidden history here: COUP-IN-PROGRESS: Pelosi, the Mafia and the Black Nobility.
Bottom Line: This rapidly intensifying 3rd Millennium “War of the Titans” is gonna get hot—hotter, in fact, than either the Civil War or American Revolution.
Therefore, the best thing the Patriot Movement can do is to disseminate this incriminating information so that the body politic is totally saturated with it.  The more folks who are informed, the greater the likelihood that the collective consciousness will expand sufficiently to prevent a national cataclysm.  Wide circulation of this critical material can de-escalate this decisive conflict as much as anything.

A LOT of prayer for the protection and focused intention for the continuity of the American Republic would greatly help as well.
State of the Nation
October 17, 2019

NIET VERTAALD: South Korean national and hundreds of others charged worldwide in the takedown of the largest darknet child pornography website funded by bitcoin

CYBER-CRIMES
10-16-2019


Dozens of minor victims who were being actively abused by site users rescued
WASHINGTON – Jong Woo Son, 23, a South Korean national, was indicted by a federal grand jury in the District of Columbia for his operation of Welcome To Video, the largest child sexual exploitation market by volume of content. The nine-count indictment was unsealed today along with a parallel civil forfeiture action. Son has also been charged and convicted in South Korea and is currently in custody serving his sentence in South Korea. An additional 337 site users residing in Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, Washington State and Washington, D.C. as well as the United Kingdom, South Korea, Germany, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the Czech Republic, Canada, Ireland, Spain, Brazil and Australia have been arrested and charged. 
Acting Executive Associate Director Alysa Erichs of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)’s Homeland Security Investigations (HSI), Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Jessie K. Liu for the District of Columbia, and Chief Don Fort of IRS Criminal Investigation (IRS-CI) made the announcement.
“Children are our most vulnerable population, and crimes such as these are unthinkable,” said HSI Acting Executive Associate Director Alysa Erichs. “Sadly, advances in technology have enabled child predators to hide behind the dark web and cryptocurrency to further their criminal activity. However, today’s indictment sends a strong message to criminals that no matter how sophisticated the technology or how widespread the network, child exploitation will not be tolerated in the United States. Our entire justice system will stop at nothing to prevent these heinous crimes, safeguard our children, and bring justice to all.”
“Darknet sites that profit from the sexual exploitation of children are among the most vile and reprehensible forms of criminal behavior,” said Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division. “This Administration will not allow child predators to use lawless online spaces as a shield. Today’s announcement demonstrates that the Department of Justice remains firmly committed to working closely with our partners in South Korea and around the world to rescue child victims and bring to justice the perpetrators of these abhorrent crimes.”
“Children around the world are safer because of the actions taken by U.S. and foreign law enforcement to prosecute this case and recover funds for victims,” said U.S. Attorney Jessie K. Liu. “We will continue to pursue such criminals on and off the darknet in the United States and abroad, to ensure they receive the punishment their terrible crimes deserve.”
“Through the sophisticated tracing of bitcoin transactions, IRS-CI special agents were able to determine the location of the Darknet server, identify the administrator of the website and ultimately track down the website server’s physical location in South Korea,” said IRS-CI Chief Don Fort. “This largescale criminal enterprise that endangered the safety of children around the world is no more. Regardless of the illicit scheme, and whether the proceeds are virtual or tangible, we will continue to work with our federal and international partners to track down these disgusting organizations and bring them to justice.”
According to the indictment, on March 5, 2018, agents from the IRS-CI, HSI, National Crime Agency in the United Kingdom, and Korean National Police in South Korea arrested Son and seized the server that he used to operate a Darknet market that exclusively advertised child sexual exploitation videos available for download by members of the site. The operation resulted in the seizure of approximately eight terabytes of child sexual exploitation videos, which is one of the largest seizures of its kind. The images, which are currently being analyzed by the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), contained over 250,000 unique videos, and 45 percent of the videos currently analyzed contain new images that have not been previously known to exist.
Welcome To Video offered these videos for sale using the cryptocurrency bitcoin. Typically, sites of this kind give users a forum to trade in these depictions. This Darknet website is among the first of its kind to monetize child exploitation videos using bitcoin. In fact, the site itself boasted over one million downloads of child exploitation videos by users. Each user received a unique bitcoin address when the user created an account on the website. An analysis of the server revealed that the website had more than one million bitcoin addresses, signifying that the website had capacity for at least one million users.
The agencies have shared data from the seized server with law enforcement around the world to assist in identifying and prosecuting customers of the site. This has resulted in leads sent to 38 countries and yielded arrests of 337 subjects around the world. The operation has resulted in searches of residences and businesses of approximately 92 individuals in the United States. Notably, the operation is responsible for the rescue of at least 23 minor victims residing in the United States, Spain and the United Kingdom, who were being actively abused by the users of the site.
In the Washington, D.C.-metropolitan area, the operation has led to the execution of five search warrants and eight arrests of individuals who both conspired with the administrator of the site and were themselves, users of the website. Two users of the Darknet market committed suicide subsequent to the execution of search warrants.
Amongst the sites users charged are:
 • Charles Wunderlich, 34, of Hot Springs, California, was charged in the District of Columbia with conspiracy to distribute child pornography;
 • Brian James LaPrath, 34, of San Diego, California, was arrested in the District of Columbia, for international money laundering; and was sentenced to serve 18 months in prison followed by three years of supervised release;
 • Ernest Wagner, 70, of Federal Way, Washington, was arrested and charged in the District of Columbia with conspiracy to distribute child pornography;
 • Vincent Galarzo, 28, of Glendale, New York, was arrested and charged in the District of Columbia with conspiracy to distribute child pornography;
 • Michael Ezeagbor, 22, of Pflugerville, Texas, was arrested and charged in the District of Columbia with conspiracy to distribute child pornography;
 • Nicholas Stengel, 45, of Washington, D.C., pleaded guilty to receipt of child pornography and money laundering and was sentenced to serve 15 years in prison followed by a lifetime of supervised release;
 • Eryk Mark Chamberlin, 25, of Worcester, Massachusetts, pleaded guilty to possession of child pornography and is pending sentencing;
 • Jairo Flores, 30, of Cambridge, Massachusetts, pleaded guilty in the District of Massachusetts to receipt and possession of child pornography and was sentenced to serve five years in prison followed by five years of supervised release;
 • Billy Penaloza, 29, of Dorchester, Massachusetts, pleaded guilty in the District of Massachusetts to possession and receipt of child pornography. His sentencing is scheduled for Oct. 22, 2019;
 • Michael Armstrong, 35, of Randolph, Massachusetts, pleaded guilty in the District of Massachusetts, to receipt and possession of child pornography. He was sentenced to serve five years in prison followed by five years of supervised release. Restitution will be determined at a future date;
 • Al Ramadhanu Soedomo, 28, of Lynn, Massachusetts, pleaded guilty to possession of child pornography and was sentenced in the District of Massachusetts (Boston), to serve 12 months and one day followed by five years of supervised release;
 • Phillip Sungmin Hong, 24, of Sharon, Massachusetts, pleaded guilty in the District of Massachusetts (Boston), to receipt and possession of child pornography and is pending sentencing;
 • Eliseo Arteaga Jr., 28, of Mesquite, Texas, pleaded guilty in the Northern District of Texas to possession of prepubescent child pornography. He is pending sentencing;
 • Richard Nikolai Gratkowski, 40, of San Antonio, Texas, a former HSI special agent, was arrested in the Western District of Texas. Gratkowski pleaded guilty to the indictment charging one count of receipt of child pornography and one count of access with intent to view child pornography. Gratkowski was sentenced to serve 70 months in prison followed by 10 years of supervised release, and ordered to pay $35,000 in restitution to seven victims and a $10,000 assessment;
 • Paul Casey Whipple, 35, of Hondo, Texas, a U.S. Border Patrol Agent, was arrested in the Western District of Texas, on charges of sexual exploitation of children/minors, production, distribution, and possession of child pornography. Whipple remains in custody awaiting trial in San Antonio;
 • Michael Lawson, 36, of Midland, Georgia, was arrested in the Middle District of Georgia on charges of attempted sexual exploitation of children and possession of child pornography. He was sentenced to serve 121 months in prison followed by 10 years of supervised release following his plea to a superseding information charging him with one count of receipt of child pornography;
 • Kevin Christopher Eagan, 39, of Brookhaven, Georgia, pleaded guilty to possession of child pornography in the Northern District of Georgia;
 • Casey Santioius Head, 37, of Griffin, Georgia, was indicted in the Northern District of Georgia for distribution, receipt, and possession of child pornography;
 • Andrew C. Chu, 28, of Garwood, New Jersey, was arrested and charged with receipt of child pornography. Those charges remain pending;
 • Nader Hamdi Ahmed, 29 of Jersey City, New Jersey, was arrested in the District of New Jersey, for sexual exploitation or other abuse of children. Ahmed pleaded guilty to an information charging him with one count of distribution of child pornography. He is scheduled to be sentenced Oct. 1, 2019;
 • Jeffrey Lee Harris, 32, of Pickens, South Carolina, pleaded guilty in the District of South Carolina for producing, distributing, and possessing child pornography;
 • Laine Ormand Clark Jr., 27, of Conway, South Carolina, was arrested and charged in U.S. District Court in South Carolina Division for sexual possession of child pornography;
 • Jack R. Dove III, 38, of Lakeland, Florida, was arrested in the Middle District of Florida for knowingly receiving and possessing visual depictions of minors engaged in sexually explicit conduct;
 • Michael Matthew White, 39, of Miami Beach, Florida, was arrested in the Southern District of Florida for coercion and enticement;
 • Nikolas Bennion Bradshaw, 24, of Bountiful, Utah, was arrested in the State of Utah, and charged with five counts of sexual exploitation of a minor, and was sentenced to time served with 91 days in jail followed by probation;
 • Michael Don Gibbs, 37, of Holladay, Utah, was charged in the District of Utah with receipt of child pornography and possession of child pornography;
 • Ammar Atef H. Alahdali, 22, of Arlington, Virginia, pleaded guilty in the Eastern District of Virginia to receipt of child pornography and was sentenced to serve five years in prison and ordered to pay $3,000 in restitution;
 • Mark Lindsay Rohrer, 38, of West Hartford, Connecticut, pleaded guilty in the District of Connecticut to receipt of child pornography and was sentenced to serve 60 months in prison followed by five years of supervised release;
 • Eugene Edward Jung, 47, of San Francisco, California, was indicted in the Northern District of California on possession of child pornography and receipt of child pornography;
 • James Daosaeng, 25, of Springdale, Arkansas, pleaded guilty to possession of child pornography and was sentenced in the Western District of Arkansas (Fayetteville) to serve 97 months in prison followed by 20 years of supervised release;
 • Alex Daniel Paxton, 30, of Columbus, Ohio, was arrested and indicted in Franklin County Ohio Court of Common Pleas for pandering sexually oriented matter involving a minor;
 • Don Edward Pannell, 32, of Harvey, Louisiana, pleaded guilty in the Eastern District of Louisiana for receipt of child pornography. He is pending sentencing;
 • Ryan Thomas Carver, 29, of Huntsville, Alabama, was arrested and charged under Alabama State Law. He was charged federally in the Northern District of Alabama with possession of child pornography. His case is pending in Huntsville, Alabama;
 • Andrew Buckley, 28, of the United Kingdom, pleaded guilty to 10 offences in the UK of possession and distribution of indecent images of children, possession of extreme and prohibited images and possession of a class A drug. He was sentenced to serve 40 months in prison for the distribution of indecent images and possession of class A drugs. Buckley is also subject to an indefinite Sexual Harm Prevention Order;
 • Kyle Fox, 26, of the United Kingdom, pleaded guilty to 22 counts including rape, sexual assault, and sharing indecent images, and was sentenced to serve 22 years in prison; and
 • Mohammed Almaker, 26, of Fort Collins, Colorado, was arrested in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), charged with KSA Law involving the endangerment of children. He is awaiting judicial proceedings in furtherance of criminal charges.
A forfeiture complaint was also unsealed today. The complaint alleges that law enforcement was able to trace payments of bitcoin to the Darknet site by following the flow of funds on the blockchain. The virtual currency accounts identified in the complaint were allegedly used by 24 individuals in five countries to fund the website and promote the exploitation of children. The forfeiture complaint seeks to recover these funds and, ultimately through the restoration process, return the illicit funds to victims of the crime.
The charges in the indictment are merely allegations, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
The international investigations were led by HSI, IRS-CI,  and the NCA. The Korean National Police of the Republic of Korea, the National Crime Agency of the United Kingdom and the German Federal Criminal Police (the Bundeskriminalamt), aided and coordinated with their parallel investigations. The Department of Justice’s Office of International Affairs of the Criminal Division provided significant assistance.