maandag 18 februari 2019

HOE HAAGSE RECHTER PEDODOOFPOT IN STAND HOUDT

Het is "ons kent ons" en nooit of te nimmer zal er iemand vanuit het netwerk meewerken om een ander iemand uit datzelfde netwerk veroordeeld te krijgen.

Ook nu komen er weer schokkende details naar buiten over een liegende Haagse rechter die de pedo’s uit alle macht beschermt.

Artikel op
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13775:hoe-haagse-rechter-pedodoofpot-in-stand-houdt&catid=9:binnenland&Itemid=22

JUSTITIE KÁN NIET ONPARTIJDIG BLIJVEN IN PEDOZAKEN

Topambtenaren van justitie zijn zelf betrokken bij pedonetwerken. Alleen daarom al is strafrechtelijk onderzoek naar grote zedenzaken onbetrouwbaar. Uit tal van voorbeelden blijkt dat justitie een zeer dubieuze rol speelt om het bestaan van een veel groter pedonetwerk te maskeren.

Pedonetwerken in Nederland, deel 4

Artikel op
https://www.ellaster.nl/2019/02/16/justitie-kan-niet-onpartijdig-zijn-in-behandeling-van-pedozaken/

zondag 17 februari 2019

De WHO is er voor.. de industrie & elite..!Door GuidoJ.  


Wanneer gaan wij als mensheid de valse autoriteiten ontmaskeren..? Wanneer zien we dat de zogenaamde goed-bedoelende leiders maskers dragen? En dat hun daden gecamoufleerd een andere agenda uitvoeren, dan die ze zéggen uit te voeren? Wanneer beseffen we, dat als we dóórgaan met het aanstellen van politieke figuren, die eerst smeken om onze stem bij verkiezingen, om de stemmers daarna volledig links te laten liggen, we het feitelijk aan onszelf te wijten hebben, dat we opgezadeld zitten met de humbug van leiders en organisaties die ons kwaad doen, in plaats van goed..?


De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Ziet nou niemand dit..?? Kennelijk niet..! Alsof de WHO een bedrijf is, dat een product moet verkopen..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.


Kunnen we het niet gelóven, dat we massaal worden misleid..? Kennelijk.. Dus is het eigenlijk héél eenvoudig. Kijk naar onszelf, ons gedrag en ons gevoel bij het accepteren en ja, zelfs verheerlijken van autoriteiten.. Dan zullen we letterlijk en figuurlijk voelen, hoe we onszelf naar benéden halen. Onszelf vreselijk tekort doen, door onze macht uit handen te geven. Over het hoe en waarom we dit doen, kun je boeken volschrijven.
Dat is dan ook al gedaan.. In het ‘systeem’ van de mens, is een bepaalde ‘slaafsheid’ ingebouwd, waardoor we in de eerste plaats ons zelfvertrouwen verliezen en onszelf als ‘minderwaardig’ kwalificeren. Om vervolgens de leider te aanbidden, die zegt dátgene voor ons te willen doen, wat wij niet menen te kunnen..!
En zo geschiede het dat niet alleen zeer kwalijke figuren de leiders van deze wereld zijn (geworden), maar dat er ook organisaties zijn, die zijn opgericht met geen ander doel, dan de mensheid, vanuit deze zelfde truc, te manipuleren. Hieronder het artikel over de praktische werkwijze van de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Sinds we door hen zijn bedrogen en misleid, via regelrechte fraude van beleidsregels, tijdens de vermeende, zéér agressieve Mexicaanse Griep-epidemie van 2009, hebben wij in deze organisatie géén vertrouwen meer en wantrouwen hen tot op het bot..

Een club die feitelijk niets ánders meer doet, dan de belangen van de groot-industriële farmaceuten behandelen en de schijn ophoudt van menslievende gezondheidszorg voor de hele wereld te willen stimuleren. Nee, wat ons betreft, is deze organisatie één grote camouflagedeken. Hieronder vind je onderbouwing genoeg voor onze houding en conclusies.
Het lijkt allemaal zo goed bedoeld, maar de kostprijs van het bureaucratiseren van de gezondheidszorg blijkt te resulteren in corrupt machtsmisbruik en regelrecht fraude?

De WHO is er voor..

de manipulerende industrie & elite..!

2019 © WantToKnow.nl/be
Heb jij nog de illusie dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er is, om wereldwijd en overkoepelend, het welzijn en gezondheid van de mensheid te stimuleren/beschermen..? Nou slaap lekker verder dan! Want ondanks alle claims dat de WHO deze doelstelling nastreeft, blijkt kéér op kéér dat deze organisatie door en door corrupt is. Wellicht ben je vergeten dat de WHO dus de organisatie was, zoals we hierboven in de inleiding meldden, die ons in 2009 opzadelde met een fake-griepalarm. Een officiële griepwaarschuwing (epidemie) van de WHO, die in vaktermen vervoglens officieel door hen tot een ‘pandemie’ werd uitgeroepen.(HIER op de site)
De cover van het boek van Daan de Wit over de farçe die ‘pandemie’ werd genoemd… Ook daarin werden we een oor aangenaaid..!

Niet dat het een pandemie wás.. Nee, het werd een pandemie, doordat de bestuurders van de WHO, eventjes de definitie van ‘pandemie’ hadden veranderd..! Regelrechte manipulatie, waardoor lidstaten van de WHO werden ‘verplicht’ vaccinaties massaal toe te passen, wanneer deze griep ook bij hen was geconstateerd. En ja, met dierenarts Ab Osterhaus voorop, werden de farmaceuten getracteerd op enorme orders voor griepvaccins..! Was het dáár dan allemaal om te doen geweest..? Kennelijk.
En zéér waarschijnlijk was het ook te doen geweest, een soort ‘oefening’ te houden, om de makheid van de wereldbevolking te testen. Want wat de mens wáár vindt, is ook wáár, in al de eruit voortvloeiende consequenties van die waarheid..! Lees het boek van Daan de Wit over het ‘Dossier Mexicaanse Griep’ en je zult begrijpen dat we massaal niet alleen in de maling zijn genomen, maar dat de farmaceutische industrie miljarden verdiende aan dit ponzi-scheme..! Lees hier de recensie van het tijdschrift NT&W
Na gedegen onderzoek, door o.a. de Raad van Europa, bleek dat de WHO de zaak had besodemietert. (Een beter en/of diplomatieker woord komt even niet op..) Besodemietert, omdat al snel bleek, dat alle landen die bij de WHO zijn aangesloten, dienen te handelen overeenkomstig het WHO-handvest, waarin is vervat, dat bij het classificeren van een ‘pandemie’ allerlei noodscenario’s in werking treden, zoals MASSALE INENTINGEN.. Jawel, die vaccinaties die zo goed zijn voor mens en dier..
Paul Flynn, wie luisterde er en/of weet het nog..?
Paul Flynn was de leider van een groot onderzoek van de Europese Commissie naar de Mexicaanse griep. In het gesprek dat Daan de Wit met hem had, gaf hij commentaar op het onderzoek dat de WHO had laten uitvoeren naar eigen handelen rondom het eigen handelen. Inderdaad, de beruchte slager die zijn eigen vlees keurde, want de onderzoekers concludeerden dat er niets aan de hand was met het Mexicaanse Griepdossier.. ‘Schandalig’, zegt Flynn.
Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”
Daarentegen is Flynn is het eens met de conclusie uit het boek van Daan de Wit, ‘Dossier Mexicaanse griep’ (HIER) Die conclusie was, dat er sprake was van een experimenteel vaccin (!!) en dat dit de overheden werd opgedrongen middels geheime contracten. En dát, het zal je niet verbazen, ging ten koste van miljarden euro’s belastinggeld die tot recordwinsten hebben geleid bij de farmaceuten.
Zoals je ziet, is er veel gezegd en geschreven over deze oplichterij, maar wat vooral duidelijk diende te zijn, voor ieder weldenkende Nederlander, is dat de WHO ons een kunstje flikte, minister Ab Klink in het toneelstukje van viroloog en dierenarts Ab Osterhaus trapte en Nederland voor 17 miljoen Nederlanders 2 stuks griepvaccin tegen de Mexicaanse Griep bestelde.. Als je wilt kun je over deze onsmakelijk zaak, hier op de site veel vinden.
Ab Osterhaus, dierenarts, aangenaam. De man die als viroloog de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar loog over het virus. Tegelijkertijd internationaal voorzitter was van de vaccinlobby. Bracht Nederland in doodsangst, door de Mexicaanse griep te vergelijken met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Dus is het Ab Osterhaus, oplichter, aangenaam..? (klik op illustratie voor de Osterhaus-whiskey-link)
En dat niet alleen, maar dan ook nog eens 34 Miljoen vaccins..! Voor elke Nederlander dus 2, terwijl de vaccinatiegraad voor griepprikken rond de 45% ligt.. Meer dan de helft van deze griepvaccins werden later als chemisch afval (..!!) afgevoerd en deed mensen zich bedenkelijk afvragen of dat chemisch middel, dan wél geschikt was voor het menselijk lichaam..
Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!
Naar schatting lag het totaalbedrag van de aanschafwaarde van deze vaccins (ws. de aanleiding tot deze WHO-manipulatie) voor de Nederlandse belastingbetaler rond de € 250 – 350 MILJOEN.. Het geld ging rechtstreeks naar de heren van Big Pharma, die het spelletje dus geraffineerd meespeelden. (HIERartikel over deze scam, van het BMJ, het British Medical Journal). Let wel, het gaat/ging hier dus om het MASSAAL angst-aanjagen en het verplichten van overheden wereldwijd, tot het ‘verplichten’ van vaccineren van hun burgers..! 
En ja, democratische ministers, die dan geen inzage willen geven in de feiten/details van het besluitvormingsproces van de besteding van dit geld, zijn natuurlijk even besodemietert..! Excuséz le mot maar weer..
Zó simpel valt de WHO door de mand..Waarom doet de Wereldgezondheidsorganisatie niet gewoon wat het moét doen. Zorgen voor de BASIS-gezondheidszorg voor mensen die het op dat vlak vreselijk moeilijk hebben..? We citeren graag uit het manuscript van mr. Jaap Rameijer, wiens boek onder deze titel,‘Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf’ in het najaar zal verschijnen. Vanuit het hoofdstuk ‘Onthullingen -complotten’ citeren we deze informatie over de WHO delen (het rode accent is door ons aangebracht):
‘En wat is nu eigenlijk het doel, wat is de missie van de WHO, de World Health Organisation (De Wereld Gezondheids-Organisatie). Kijk eens naar hun prachtige mission statements  en vergelijk dat met wat er in de praktijk gebeurt. Als het werkelijk zou gaan om het bevorderen van de gezondheid van kinderen in de hele wereld en met name in ontwikkelingslanden, dan zou de WHO direct moeten beginnen met de zorg voor schoon drinkwater en het aanbrengen van sanitaire voorzieningen.Want dat helpt, daar zijn miljoenen kinderzieltjes mee te winnen. Maar ja, daar is geen geld mee te verdienen. Dat is het verschil.
Wat we zien zijn de gigantische winsten die jaar in jaar uit door de Big Pharma’s gemaakt worden. Dat begint aardig op een wereldwijd complot te lijken. Een complot om mensen onvruchtbaar te maken, een complot om de wereldbevolking drastisch te reduceren, een complot om de macht van een kleine groep steenrijke wellustelingen vrijelijk te kunnen botvieren, een complot van machtige, geheime organisaties.
En wat nog erger is, is dat de vaccins die naar de ontwikkelingslanden worden gestuurd, ‘met de beste bedoelingen` aan kinderen worden gegeven die toch al zwak en ondervoed zijn. Geen levensreddend, schoon drinkwater, wat echt zou helpen, maar levensbedreigende, giftige vaccins. Dat is gewoon misdadig.
Het lijkt wel een verkapte volkerenmoord. Ziet men dat dan niet?  Waar is de onafhankelijke pers? Waar zijn de machtige media, die altijd zo belust zijn op het blootleggen van grote schandalen? Hier is uw kans, roemruchte, vrije pers. Een gigantisch schandaal. Een ideaal onderwerp voor journalisten die graag alles tot op de bodem willen uitzoeken. En die willen scoren.
Gelooft u het niet, beste mensen? De aanwijzingen zijn er in overvloed. Hoe is het toch mogelijk dat de farmaceutische industrieën die in hun ‘mission statement’ hebben staan dat ze de gezondheid van de wereldbevolking willen verbeteren, er in de praktijk op uit zijn om de wereldbevolking te reduceren en om de rest, de overlevenden afhankelijk te maken van dure medicijnen? Medicijnen met steeds meer bijwerkingen. Dat is verkapte slavernij.’
Overigens schreef Jaap Rameijer HIER op de site, al eerder een open brief over de vaccinatie-politiek in Nederland..
  

Wat doet de WHO dan wél..? VACCINEREN..!
Het verhaal is duidelijk: de WHO is niet de organisatie die het zou moeten en kúnnen zijn. Wat ze wel doen? Vooral een mega-agenda uitrollen met betrekking tot de vaccinatie van mensen in Derde Wereldlanden. Waar kennelijk wel geld voor is..?! Wij plaatsen in dit kader hier graag het artikel dat de Stichting VaccinVrij plaatste, over de dubieuze (HIER) praktijken van oud-Microsoft-icoon Bill Gates, inzake het vaccineren van zoveel mogelijk wereldburgers. Waarbij de verdenkingen zijn, dat vaccins sterilisatie-middelen bevatten..! En.. kijkend naar uitspraken van ‘de elite’ van de afgelopen decennia, zoals deze van ‘Prins’ Philip van Engeland, is het complot van deze elite duidelijk waar te nemen..
Dat Bill Gates zich al eens eerder ernstig versprak, in een beroemde TED-talk (HIER), dat vaccins kunnen helpen de (groei van de) wereldbevolking onder controle te houden is daarbij alleen maar een verdere onderbouwing van diens dubbele, en in onze ogen misdadige agenda. Maar bepaal ajb zélf wat jij ervan vindt..!

Het artikel van Stichting Vaccin Vrij

Bill Gates Foundation -na Amerikaanse regering-  grootste WHO-donateur

De onafhankelijkheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ernstig aangetast. Dit bewijst een document van de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsassemblee (WHA – het besluitvormingsorgaan van de WHO) uit 2018 dat onthult wie deze organisatie financiert.
In 2017 is het totale bedrag dat de WHO heeft ontvangen van landen (lidstaten), overschreden door het bedrag van deelnemers die geen overheden zijn, waaronder de farmaceutische industrie. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijna US$ 327 miljoen bijgedragen aan het Algemeen Fonds van de WHO, en is daarmee de op één na grootste donateur geworden. De enige donatie die hoger was dan die van de Gates Foundation kwam van de regering van de VS.
Het geld dat door landen aan de Algemeen Fonds van de WHO werd geschonken, bedroeg in 2017 US$ 1,06 miljard. Dit was minder dan de bijdragen van de deelnemers die geen overheden zijn, die samen $ 1,08 miljard schonken. Naast de Gates Foundation waren prominente financieringsbronnen de EU in Brussel die meer dan US$ 84 miljoen gaf; het ‘Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria’, een organisatie die het gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen en andere farmaceutische benaderingen promoot en meer dan US$ 16 miljoen gaf; en UNITAID, eveneens een organisatie die het gebruik van geneesmiddelen promoot en bijna $ 30 miljoen bijdroeg.
Schenkingen van de farmaceutisch industrie aan de WHO 
De medicijn, – en chemische industrie en hun investeerders staan prominent op de lijst van WHO-donoren. Het geld dat deze bronnen in 2017 bijdroegen aan het Algemeen Fonds van de WHO omvatte de volgende multinationals:

Andere prominente WHO-donoren in 2017 waren onder meer banken, particuliere stichtingen met links naar de farmaceutische industrie en het George Soros Open Society Institute.
Gates wordt behandeld als een staatshoofd door de WHOMet bijdragen van de Gates Foundation die hoger zijn dan die van elke nationale regering aan de WHO behalve de Verenigde Staten, heeft de WHO duidelijk geen onafhankelijkheid meer op het gebied van gezondheid. Nadat zij wetenschappelijke geloofwaardigheid heeft ingeruild voor financiering door zakelijke belangen, kan het advies van de WHO over de preventie en beheersing van ziektes niet meer worden vertrouwd.
Mw. Margaret Chan, aangenaam.. Oud-opperhoofd van de WHO en de dame die de wereldwijde FAKE-pandemie rondom de Mexicaanse griep uitriep. Door simpel de definitie/het criterium voor ‘pandemie’ te veranderen..!
Met het geld dat door Gates wordt geschonken, koopt hij ongetwijfeld veel aandacht bij de WHO. Ter illustratie van de mate waarin hij de organisatie ‘in bezit heeft genomen’,laat de afbeelding bovenaan dit artikel hem zien naast Margaret Chan, WHO-directeur tussen 2007 en 2017, op een persconferentie in Genève. De toegenomen invloed van Gates tijdens de ambtstermijn van Chan op de WHO, heeft ertoe geleid dat hij door sommigen wordt aangeduid als ’s werelds machtigste arts’.
Persbureau Politico heeft erop gewezen dat de omvang van zijn donaties Gates buitengewoon veel invloed op de agenda van de WHO heeft opgeleverd. De eerste persoon die tijdens een WHA-vergadering een keynote speech hield, zei dat het gezag van Gates bij de WHO vergelijkbaar is met dat van een staatshoofd.
De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus is de nieuwe voorzitter van de WHO
Dit in beschouwing genomen is het niet moeilijk om te veronderstellen dat, als Gates ooit zou dreigen zijn gigantische financiering in te trekken, de WHO onvermijdelijk haar beleid zou aanpassen aan zijn wil. Er wordt zelfs gezegd dat de benoeming in 2017 van Tedros Adhanom Ghebreyesus als de nieuwe directeur-generaal van de WHO met de steun van Gates is gemaakt.
Het is duidelijk dat de WHO, na haar ziel te hebben verkocht aan Gates en andere zakelijke donoren, niet langer de belangen van patiënten behartigt. Daarom is de tijd gekomen om deze organisatie te vervangen door een nieuw mondiaal orgaan dat als taak heeft natuurlijke preventieve gezondheidszorg tot een mensenrecht te maken. Om dit te bereiken, moet er een organisatie worden opgericht die echt onafhankelijk is. Het vermijden van de fouten van de WHO en haar leiders, is cruciaal om een dergelijk orgaan te laten slagen.
(Bron van het originele artikel: ‘World Health Organization: Gates Foundation Now Second Largest Funder After U.S. Government’ Paul Anthony Taylor, CEO van Dr. Rath Health Foundation (non-profitorganisatie inzake verbeteren van menselijke gezondheid op wereldwijde schaal, d.m.v. onderzoek, onderwijs en de verdediging van de rechten van patiënten om natuurlijke gezondheidstherapieën te kiezen.) Vertaling: Door Frankema, initiatiefneemster Stichting Vaccinvrij.)


Tot slot:
Wist jij dat ‘The U.S. government’s Vaccine Injury Compensation Fund’, dus het fonds dat slachtoffers van lichamelijk en/of mentale beschadigingen door vaccins/vaccinaties, sinds haar oprichting, al meer dan US$ 4 MILJARD heeft uitgekeerd..?! En dat zijn dan alleen nog maar de betalingen aan (families van) slachtoffers die succesvol een juridische procedure wisten te winnen..! Maar je zou zeggen, dat waar er stevige risico’s zijn, in dit geval met vaccins en vaccinaties, er ook stevig onderzoek is gedaan naar de gevaren ervan.. Toch? Nou helemaal NIET dus.. (HIER)

ZE WILLEN JE GEEST. LAAT ZE DIE NIET KRIJGEN, The David Icke Dot-Connector Videocast

ERASE DIVIDE AND CONQUER  ERASE

vertaling:

VERWIJDER VERDEEL EN HEERS  VERWIJDER

Afbeeldingsresultaten voor EDIVIDE AND CONQUER Vertaling: Proost aan iedereen die slim genoeg is om niet te vallen voor de politieke VERDEEL EN HEERS agenda. Want als ze ons bezig houden met elkaar te bevechten, zullen we ons niet kunnen focussen op wat de echte vijand is.

https://youtu.be/2wbIW5kzFGg

#Q #QAnon 2-16-19 ... Een aantal Q-berichten van 2-16-19 ... "Dingen worden gedaan (baby !!)"
Er gebeuren veel dingen die aangeven dat stap voor stap de "cabal" (deep state) wordt ontmanteld. Uit deze paar berichten blijkt dat het Amerikaanse deep state probeerde de kredieten te corrigeren (HJRes. 31; Bill-tekst ("only" 1169 pgs.); Joint Explanatory Statement ("only" 612 pgs.)), De verklaring van Trump. (link) laat zien dat hij dat tegengaat door zijn constitutionele en presidentiële autoriteit uit te oefenen. Met andere woorden: "De deep state zal niet blokkeren wat er moet gebeuren."Ik herinner me graag dat president Trump GEEN marionet is van de deep state, in tegenstelling tot vorige presidenten. Zeker, er is altijd tegenstand tegen zijn bewegingen, maar ik voel sterk dat hij op dit moment Grootmeester van het politieke schaakbord van de VS is.
[2750] "De Trumps-verklaring is briljant. Deep State laadde de rekening met meerdere facetten om hem te blokkeren en zijn white house-verklaring die zojuist systematisch werd vrijgegeven, wijst van sectie tot sectie naar de plaats waar ze hem probeerden te blokkeren en hij weerlegde dat door presidents- en constitutionele autoriteit aan te halen.

[2752] "Deze zinsneden hieronder impliceren dat Trump van plan is om zijn grondwettelijke rechten te volgen, ongeacht wat hij ondertekende in de" Consolidated Appropriations Act, 2019 "(de" Act "), die kredieten toestaat voor de financiering van de werking van een aantal agentschappen in de federale regering tot en met 30 september 2019. "

[Primary Q site used: https://qntmpkts.keybase.pub//; Secondary Q site used: https://qanon.pub/; also recommended (if all other Q drops sites go down): https://8ch.net/patriotsfight/res/62.html#bottom; Q validations: https://www.qproofs.com/; More Q info: https://qmap.pub/]
--------------------------------------------------------------

2749
Q !!mG7VJxZNCI ID: 3c93e1 No.5219223
Anonymous ID: 551384 No.5219066
 Screenshot_2019-02-16 Statement by the President The White House.png
>>5219066
Trust your President!
Q

2750
Q !!mG7VJxZNCI ID: 3c93e1 No.5219265
Anonymous ID: 003cde No.5219185
De Trumps-verklaring is briljant. Deep State laadt de rekening met meerdere facetten om hem te blokkeren en zijn white house-verklaring die zojuist systematisch is vrijgegeven, wijst van sectie tot sectie naar de plaats waar ze hem probeerden te blokkeren en hij weerlegt dat door presidents- en constitutionele autoriteit aan te halen.

Zullen we een spel spelen?

#WWG1WGA #Qanon #PATRIOTS #TheGreatAwakening
>>5219185
2752
Q !!mG7VJxZNCI ID: 1176a5 No.5219492
Anonymous ID: 736a53 No.5219376

>>5218933 pb Q
Deze zinsneden hieronder impliceren dat Trump van plan is om zijn grondwettelijke rechten na te leven, ongeacht wat hij heeft ondertekend in de "Consolidated Appropriations Act, 2019" (de "Act"), die kredieten toestaat voor de financiering van een aantal agentschappen in de federale overheid via 30 september 2019.
"Mijn administratie zal elk van deze bepalingen met respect voor de constitutionele autoriteiten van de president behandelen met betrekking tot buitenlandse betrekkingen."
En
"Mijn administratie zal doorgaan met het behandelen van bepalingen als deze als adviserend en niet-bindend."
En
"Mijn administratie zal zich naar behoren inspannen om de relevante comités op de hoogte te brengen alvorens de gespecificeerde acties te ondernemen en zal de aanbevelingen van dergelijke comités alle passende en serieuze overwegingen geven, maar het zal uitgavenbeslissingen niet behandelen als afhankelijk van de goedkeuring van congrescommissies."
>>5219376
Jullie zijn nu het nieuws.

Door Maria vertaald vanuit
https://kauilapele.wordpress.com/2019/02/16/q-qanon-2-16-19-a-couple-of-q-posts-from-2-16-19-things-are-getting-done-baby/

vrijdag 15 februari 2019

Naast politieke partijen, kapitalisme, corporatisme, commercie en andere cults is er universalismeUniversalisme is de onbeperkte waarden, attitudes en overtuigingen (die geen cultuur hebben) van dit universum, die ook andere universa vertegenwoordigen ... alle schepping en alle dimensies ... ook, een evenwichtige staat van zijn voor de mensheid, die één is met alles wat te allen tijde resulteert in harmonische ritmische gebalanceerde energie-uitwisseling met het universum. Al het andere zal op een of andere manier competitief en cultisch zijn ... dit is belangrijk omdat zonder universalisme de norm van de aarde op alle niveaus de norm zou worden, de mensheid op gespannen voet zou staan ​​met de aarde en de schepping, in plaats van de planetaire handhavers te zijn die we zijn, als we niet zijn levende cultische, angstige en beperkte gehersenspoelde frequenties zijn. Universalisme vertegenwoordigt ook een werkelijk overvloedige economie, gebaseerd op geven en herwinnen, en de verbetering en vreugde van de mensheid, en als dit gebeurt, verdwijnt de behoefte aan een economie zelf. Stel je een hele planeet voor, leef als ware zelf, doen waar we van houden, niet meer en niet minder, en in harmonie met een multidimensionaal multiversum en erkenning van liefde als primaire kracht van de schepping.