vrijdag 15 juni 2018

DUIZENDEN KINDEREN IN HET BRITSE PLEEGZORG SYSTEEM WORDEN VERKOCHT AAN PEDOFIELE RINGEN

Duizenden kinderen in het Britse pleegzorgsysteem worden verkocht aan pedofiele ringen

Sterke mannenhanden bedekken klein meisjes gezicht met emotionele stress . Concept Foto van ontvoering missend gekidnapped  gijzelaar misbruikt kind

Volgens een groeiend aantal meldingen verdwijnen duizenden kinderen simpelweg elk jaar uit het UK Care System (het equivalent van het 'Foster Care'-systeem in de VS) en wat er met hen gebeurt, is te vreselijk om te overwegen .

Op 7 mei 2018, een artikel gepubliceerd in The Independent, met de titel 'meer dan honderden kinderen 'uitgebroed' om ze te huisvesten mijlen van waar ze wonen ondanks de belofte om het aantal te verminderen' 1), meldde dat het aantal kinderen in het Verenigd Koninkrijk dat naar woonwijken werd gestuurd  honderden kilometers verwijderd van waar ze wonen,  met 64 procent was gestegen.

De Independent meldde dat vorig jaar alleen al meer dan 9.000 van de kinderen die naar deze huizen waren gestuurd, verdwenen waren. Zij verklaarde dat:

Er is ook een toename van het aantal uitgezonden kinderen dat vermist raakt in hun verzorgingstehuizen, waarbij het aantal incidenten meer dan verdubbeld is - van 4.380 in 2015 tot 9.190 in 2017.

Nog zorgwekkender is het feit dat, volgens hun rapport, Labour M.P. Ann Coffey heeft verklaard dat zij in een parlementair debat zal debatteren dat:

... kwetsbare kinderen die ver weg worden gestuurd van waar ze zijn opgegroeid,  meer kans hebben  om het doelwit te worden van pedofielen en drugsbendes.

Volgens The Independent had Coffey verklaard dat:

De regering beloofde om de groeiende praktijk van het verhuizen van kinderen naar  huizen die soms 100 mijl verwijderd zijn van waar ze wonen, aan banden te leggen.

Schokkend, de opkomst is helemaal niet gestopt, maar is erger geworden. Ondanks de belofte worden recordaantallen kinderen weggestuurd naar plaatsen waar ze kwetsbaarder zijn voor uitbuiting.

Coffey, de voorzitter van de parlementaire fractie van alle partijen voor weggelopen en vermiste kinderen en volwassenen 2), verklaarde dat:

Deze kinderen rennen sneller weg en worden doelwit en gepest door pedofielen en criminelen die weten dat ze kwetsbaar zijn.

Door kinderen uit te wijken naar gebieden waar ze geen vrienden of familiekringen of plaatselijke maatschappelijk werkers hebben, is een perfecte storm ontstaan waarin het steeds moeilijker wordt om kinderen te beschermen.

Maggie Tuttle gelooft dat ze het antwoord kent   Maggie Tuttle Image 1
Maggie Tuttle, kindercampagnevoerder en oprichter van de actiegroep, Kinderen schreeuwen om gehoord te worden 3)..

Maggie Tuttle, kindercampagnevoerder en oprichter van de actiegroep Kinderen schreeuwen om gehoord 3) te worden, maakt zich zorgen over de duizenden kinderen die al vele jaren vermist zijn in het UK Zorg Systeem.

In een interview vertelde ze aan Health Impact News dat ze bewijzen heeft dat veel van de kinderen opzettelijk honderden kilometers verderop worden gestuurd naar woonhuizen, zodat ze het contact met iedereen die ze kennen, verliezen.

Ze vertelde ons dat dit de kinderen kwetsbaar maakt en daarom gemakkelijker doelwit voor prostitutie zijn.

Ze vertelde Health Impact News dat lezers de geschiedenis achter de feiten moeten begrijpen om de ware omvang van wat er gebeurt te begrijpen. Zij verklaarde dat:

De verloren kinderen gaan terug naar lang voor de werkhuizen die in 1576 werden georganiseerd. Toen in 1619, immigratie van de arme kinderen begon en opnieuw in 1834 werden de armenhuizen georganiseerd. Daarna in 1929 werden deze gesloten.

Er waren ook de Duplessis-wezen 4), die gezonde kinderen waren, die in heiligdommen woonden, die haastig werden gediagnosticeerd als geestelijk incompetente, psychotische patiënten.

Dus de Britse kinderen zijn altijd al jarenlang slaven geweest en natuurlijk zijn er ontelbare duizenden kinderen verkocht aan Australië, Canada en vele andere landen, na de Tweede Wereldoorlog, zoals te lezen is in deze link 5), tienduizenden meer gestolen kinderen naar het buitenland gestuurd .

De vroegst geregistreerde Britse kindermigranten verlieten Groot-Brittannië in 1618 naar Virginia, maar de meesten van hen werden gestuurd in de late 19de en de 20ste eeuw.

Exacte cijfers zijn moeilijk te vinden, maar het lijkt erop dat tussen de 130.000 en 150.000 kinderen - meestal verweesd, in de steek gelaten, onwettig of gewoon arm - werden gestuurd om in pleeggezinnen en instellingen in de koloniën te leven: voornamelijk Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe).

In de laatste grote oorlogengolf, die eindigde in 1970, werden ten minste 3.000 kinderen naar Australië gestuurd.Om allerlei redenen wilden Britse ambtenaren de kosten verlagen om te zorgen voor behoeftige kinderen. Er waren ook tekorten aan arbeidskrachten in de koloniën en de keizerlijke autoriteiten wilden ze graag bevolken met "goede witte voorraad".

"Als we niet uit eigen voorraad leveren, laten we onszelf des te meer blootstaan ​​aan de dreiging van de vele miljoenen Aziatische buurraces," zei de aartsbisschop van Perth, die in 1938 migranten naar Australië verwelkomde.

Veel van de organisaties die kindermigratie uitvoerden, deden dit echter wel voor welwillende doeleinden; om kinderen een beter leven te geven in de koloniën. In 1870 sprak dr. Thomas Barnardo over het redden van kinderen van "afschuwelijke vuiligheid" en "atmosferische onzuiverheid."Toen we haar vroegen hoe de kinderen uit hun familie werden verwijderd, verklaarde ze:

Jongens en meisjes, meestal tussen de zeven en tien jaar, maar sommige zo jong als twee, werden overzee verscheept door charitatieve en religieuze organisaties, waaronder de Fairbridge Society, Barnardo's, de Church of England en verschillende katholieke groepen.

De toestemming van een ouder of voogd werd gezocht in sommige, maar in geen geval alle, gevallen.

Veel kinderen werden zonder medeweten van hun ouders verwijderd en vertelden dat ze naar een 'land van melk en honing' gingen om hen in staat te stellen een nieuwe start te maken, het werd als voordelig gezien om familiebanden te verbreken: sommige kinderen, ten onrechte verteld dat ze wezen  waren, waren gescheiden van broers en zussen en verstoken van basisgegevens over hun identiteit.

Geboortecertificaten werden vaak ingekort om details van ouders weg te laten. Als gevolg daarvan beschouwen veel migranten zichzelf als "gestolen".


We vroegen haar of deze praktijk vandaag nog steeds plaatsvindt. Ze antwoordde dat, voor zover ze weet:


De zogenaamde 10.000 kinderen, in 2018, die vermist zijn, worden nu verhandeld door de zorg door overheidsinstanties en hun zelfgemaakte leger bekend als de sociale diensten, die ook de natie beheersen en zoals we weten duizenden kinderen uit de zorg worden gestolen voor de pedofielen.

Zij ging door:


Daarom is het gemakkelijk voor regeringen om te zeggen dat kinderen weglopen van zorg ... wat 'n onzin ... ja, sommigen rennen weg, maar ik zal nogmaals zeggen, kinderen van zorg worden verhandeld en gebruikt voor de pedofielen.

Voor meer informatie over de onvermoeibare inspanningen van mevrouw Tuttle om de duizenden kinderen in overheidszorg te beschermen, lees je haar website met de titel Children Screaming to Be Heard 3), waar je honderden documenten zult vinden om haar beweringen te ondersteunen.


Gepensioneerde CID-officier uit zijn baan gezet voor het blootleggen van de waarheid

Jon Wedgger photo 2
Whistle-blower and retired CID officer, Jon Wedger


We hebben ons onderzoek voortgezet door contact op te nemen met de klokkenluider en de voormalig functionaris van de Criminal Investigation Department (CID), Jon Wedger, die een achtergrond heeft in de zedenbranche en in gevallen van kindermisbruik, en die onlangs aan de Daily Star had verklaard dat :

Ik heb een pooier onderzocht die bekend staat als Foxy, die een 14-jarig meisje, Zoe, voor seks verkocht en haar verslaafd maakte aan crack-cocaïne.

We hebben Wedger gevraagd om enkele van zijn ervaringen te beschrijven en hij vertelde ons dat:

Toen ik in het begin van de jaren 2000 bij het team voor kindermishandeling werkte, was ik geschokt om te ontdekken dat niemand de verantwoordelijkheid op zich nam als een kind vermist werd in het zorgsysteem.

Hij verklaarde dat:

Hoewel het kind als vermist werd opgegeven, nam niemand de verantwoording voor de verzorging van dat kind. Het werd altijd de verantwoordelijkheid van iemand anders om te volgen [met] wat er met dat kind was gebeurd.


Hij legde uit dat hij tijdens zijn werk in Haringey, een van de grootste stadsdelen in Londen, aan zijn leidende officier  had gevraagd, hoeveel kindertehuizen er in het stadje waren.

Aanvankelijk leek hij ontwijkend, maar uiteindelijk kreeg hij te horen dat er in totaal 26 huizen waren. Wedger vroeg hem of er wel of geen probleem was met prostitutie in een van de huizen, en hij werd geïnformeerd dat er geen problemen waren gemeld.

Hij ontdekte echter al snel dat dit ver van de waarheid was. Hij vertelde Health Impact News:

Ik kreeg een lijst met de huizen en belde ze allemaal. Ik vroeg hen of ze wel of geen problemen hadden met prostitutie. In het begin kreeg ik de namen van een paar jongeren die regelmatig vermist werden in de verzorgingstehuizen en waarvan bekend was dat ze betrokken waren bij prostitutie.

Wedger legde uit dat, helaas, deze namen slechts het topje van de ijsberg waren, omdat hij de volgende drie dagen de namen kreeg van vijftig jongeren waarvan bekend was dat ze regelmatig betrokken waren bij prostitutie.

Hij vertelde Health Impact News:

Niet alleen kreeg ik de namen en details van de vijftig kinderen die regelmatig vermist werden, ik kreeg de registratienummers van de auto's die ze ophaalden, waarvan ik later ontdekte dat ze aan verschillende lokale bordelen waren gekoppeld.

We vroegen hem of deze kinderen werden betaald voor hun diensten en hij vertelde ons:

Ja, ze worden betaald. De meesten van hen raken verslaafd aan cocaïne en heroïne terwijl ze in de zorg zijn en worden betaald om hun gewoonte te financieren.

Hij ging verder:

Ik was geschokt toen ik ontdekte dat toen ik mijn bevindingen aan mijn superieuren rapporteerde, ik een muur van stilte ontmoette. Niemand was in het minst geïnteresseerd in het feit dat kinderen uit het Britse verzorgingssysteem regelmatig werden gebruikt voor prostitutie!


Officier bedreigd voor het blootleggen van kinderhandel

Wedger vertelde ons dat hij verwachtte dat hij gesteund werd door zijn collega's en dat hij verwachtte dat ze net zo verontwaardigd zouden zijn door de wreedheden die in het Britse zorgsysteem plaatsvonden als hij. In plaats van de steun die hij had verwacht, werd hij echter door zijn medewerkers gepest uit zijn baan omdat hij de dekmantel had blootgelegd.
In april 2018, tijdens de ITNJ Judicial Commission of Enquiry in Human Trafficking and Child Sex Abuse conferentie, legde Wedger uit dat toen hij de waarheid aan zijn superieur toonde, hem werd verteld dat het onderzoek was afgesloten omdat ze geen financiering meer hadden.
Hij verklaarde dat hem later door een detective van Scotland Yard werd verteld dat:

Wanneer je een misdaad onderzoekt, en je doet het goed, word je geprezen, maar wanneer je kijkt naar gevallen van kindermishandeling, gebeurt het tegenovergestelde. Je moet heel voorzichtig zijn.

Wedger zei dat hij had verwacht te worden geprezen om wat hij had ontdekt, en elke dag een nieuw kind zou worden gevonden en de situatie was gewoon spiraalvormig. Hij verklaarde dat hij de zaak voor een hoge officier had voorgelegd die hem zei:

Als je ooit blootlegt wat je hebt ontdekt, raak je je huis, je kinderen en je baan kwijt ... moet je opdonderen. Je zult voor de wolven worden gegooid; je hebt geen idee met wie en wat je te maken hebt. Ik waarschuw je nu, je moet weggaan.
Klik op de video hieronder om naar zijn lezing te luisteren:

Kinderen zijn uit het zorgsysteem verwijderd en er is niets aan gedaan.

Een andere boze campagnevoerder, die anoniem wilde blijven om haar familie te beschermen, vertelde Health Impact News dat:

Er lijkt een agenda te zijn in de regering van het VK, die met elke partij meeloopt die de macht overneemt, om kinderen in gevaar te brengen. Dit is al tientallen jaren aan de gang, en wanneer mensen erover spreken, worden ze uitgeschakeld op welke manier de poppensnoertrekkers dat ook zouden vinden.
Meer dan 160 parlementsleden eisten dat kindermisbruik werd onderzocht, aanvankelijk begon een onderzoek met Dame Butler Sloss, gevolgd door Fiona Wolf, beiden niet vertrouwd door het publiek, dat ze moesten aftreden.
Daarna volgde NZ Judge Dame Lowell Goddard, ze stapte naar beneden onder mysterieuze omstandigheden, beledigd door de pers, het publiek heeft geen goede reden gehad om haar te verlaten, zelfs tot op de dag van vandaag.
Kortom, het onafhankelijke onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen lijkt nog een mislukte poging om het niveau van dit enorme probleem in het VK bloot te leggen.
Meer kinderen worden opgevangen, meer kinderen verdwijnen in het zorgsysteem en er gebeurt niets echt constructiefs.
We zullen terugkijken op deze tijden als afschuwelijk schandelijk met het verraad van onze jongeren dat nog steeds gebeurt en zo veel gezaghebbende instanties medeplichtig heeft.


Ze vertelde ons ook dat:

Sex ringen zijn populair in alle regeringen, maar pedofilie komt voornamelijk voor in het Britse parlement en Saoedi-Arabië, en daarom zijn HRC en BC dol op buitenlandse donoren. Ze worden zowel in kinderen als in geld betaald. Graaf diep en je kunt het vinden. Het zal je ziek maken.

Een van de gevallen die ze ons gaf, om te benadrukken hoe kinderen onnodig worden weggehaald bij liefhebbende ouders en in de zorg worden geplaatst, is het geval van een zwangere vrouw die verdoofd was en haar baby met geweld met een keizersnede had laten verwijderen voordat het kind werd opgenomen in zorg.

De Telegraph 6), die schreef over het verhaal, verklaarde dat:

Mid-Essex NHS Trust verkreeg een beschermingsbevel tegen de vrouw waardoor ze gedwongen werd verdoofd en haar kind uit haar baarmoeder werd gehaald. Sociale diensten in Essex kregen een voorlopige zorgorder zodra de baby was geboren.

Volgens het rapport was de reden die werd gegeven om dit kind in zorg te nemen, het feit dat de vrouw vóór de geboorte van de baby een zenuwinzinking had gehad. Zij verklaarden dat:

Het baby meisje, nu 15 maanden oud, is nog steeds in de zorg voor sociale diensten, die weigeren haar terug te geven aan de moeder, ook al beweert ze volledig hersteld te zijn.

Onze informant legde ons uit dat het kopen en verkopen van kinderen in het Verenigd Koninkrijk een lucratieve zaak is en dat sociale diensten er alles aan doen om kinderen binnen hun zorg te krijgen

Uit ons onderzoek blijkt dit zeker waar te zijn.

Conclusie: kinderen in overheidszorg moeten worden beschermd tegen sex trafficking
Het is duidelijk dat er iets moet worden gedaan om deze kinderen te beschermen. Het Britse zorgsysteem is ontworpen om kwetsbare kinderen te beschermen, maar toch, in plaats van de liefde en bescherming die deze kinderen zo hard nodig hebben, raken ze verslaafd aan drugs en worden ze seksueel misbruikt.
Uit onze interviews is duidelijk dat de professionals die hebben geprobeerd de waarheid bloot te leggen, niet alleen zijn gepest, maar hun loopbaan hebben vernietigd vanwege hun acties. Waarom faalt de Britse regering in hun plicht om deze kinderen te beschermen en deze gruweldaad door te laten gaan?
We willen graag Jon Wedger, Maggie Tuttle en iedereen bedanken die bereid was om met Health Impact News te praten over wat er gebeurt met de meest kwetsbare kinderen in het VK.
Voetnoten/literatuur:

4)      http://www.cbc.ca/a
6)      https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10486452/Child-taken-from-womb-by-caesarean-then-put-into-care.html


Vertaald door Maria vanuit
https://prepareforchange.net/2018/06/14/thousands-of-children-in-the-uk-foster-care-system-are-being-sold-to-pedophile-rings/