maandag 18 juni 2018

P.S. WILLEM ALEXANDER

Dag Willem Alexander,

Het is natuurlijk nog niet zo ver. Eerst moet er een GROTE beslissing worden genomen.
Daaraan voorafgaand heb ik een vraag / verzoek.

Image result for lintjesregen

De zgn. 'lintjesregen'. Het is bekend dat er contracten rouleren die mensen, na ondertekening, tot satanist verklaren, wellicht ook bij het aanbieden van die lintjes. Vaak weten mensen over dat satanisme  niets. Slechts 1/3 deel van de satanisten heeft daar bewust voor gekozen / is op de hoogte, dus 2/3 niet.

Dit is een schandelijke zaak, zoals vele binnen satanisme.
Mijn vraag / verzoek is de lintjesregen te beëindigen, en de vroegere ontvangers vrij te stellen van wellicht het feit dat ze voor satanisme hebben gekozen. Het zou een mooi begin zijn dat positief kan worden gebracht.

Zie je W.A.? De andere kant kan met je meedenken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veel liefde, Maria.