donderdag 7 juni 2018

De Britse kroon voert het Amerikaanse rechtsstelsel uit

This page contains HTTP resources which may cause mixed content affecting security and user experience if blog is viewed over HTTPS.

Fix    Dismiss    Learn more 
<img alt="THE BRITISH CROWN RUNS THE U.S. LEGAL SYSTEM" height="209" src="http://cdn3.theeventchronicle.com/wp-content/uploads/2018/06/1528303588_THE-BRITISH-CROWN-RUNS-THE-U.S.-LEGAL-SYSTEM-702x459.png" width="320">
<img alt="canon law" height="266" src="http://cdn3.theeventchronicle.com/wp-content/uploads/2018/06/THE-BRITISH-CROWN-RUNS-THE-U.S.-LEGAL-SYSTEM.jpg" width="400">
<img alt="the_inner_temple_logo" height="400" src="http://cdn3.theeventchronicle.com/wp-content/uploads/2018/06/1528303587_426_THE-BRITISH-CROWN-RUNS-THE-U.S.-LEGAL-SYSTEM.jpg" width="372">

tot uw dienst. red.

Ondanks goede voornemens laat ik het artikel voorlopig ongecorrigeerd. Het is te lang. Dus bij twijfel naar het engelse artikel via de link onderaan. red.

De Britse kroon voert het Amerikaanse rechtsstelsel uit
 By   

Van American Intelligence Media

In onze voortdurende pogingen om meer licht te werpen op de verbanden tussen Amerika en Groot-Brittannië, willen we aantonen dat het rechtsstelsel van de Verenigde Staten niet alleen is gebouwd op de Britse balie, maar in feite nog steeds onderhevig is. Dit idee dat de Britse monarchie "alles bestuurt" in de wereld wordt meestal als een samenzwering beschouwd. Maar als u hieronder fragmenten uit de Crown-tempel hebt gelezen van Rule of the Mystery Babylon 1), zult u merken dat u de ware geschiedenis van de Amerikaanse wet opnieuw zult onderzoeken.

DE GESCHIEDENIS WORDT VAAK MEER SCHOKKEND DAN FICTIE, EN IN DIT GEVAL UITERMATE.


De Amerikaanse inlichtingendiensten 2)  publiceerden onlangs een artikel waaruit blijkt dat het Britse systeem van geheime comités en privileges voor de elite nog altijd van kracht is, zoals ze al eeuwen doen. Niemand mag formeel vragen stellen over de 'business' van de Britse kroon; daarom weten maar weinig Amerikanen of Britten veel over de economische handel met voorkennis en manipulaties waarin de koningin van Engeland is verwikkeld.

canon law

In deze presentatie wijzen we erop dat elke wet, elk gerechtelijk apparaat en elk gerechtelijk systeem van Amerika is voortgekomen uit een zeer dubieus en ondemocratisch systeem dat de rijken begunstigt en de gewone mensen in het duister houdt. We hopen een licht te werpen op dit oude systeem dat feitelijk ontstond uit de canonieke wet van het Vaticaan en nu heeft bereikt in elk land in de westerse wereld. Ons westerse rechtsstelsel neigt naar wetteloosheid en zijn oorsprong gaat terug naar de middeleeuwen waar de heerschappij van de monarchie een goddelijk recht van koningen was en gewone burgers hadden weinig of geen rechten.

Laten we beginnen door de historische parameters van de Amerikaanse wet vast te stellen die de gemeenschappelijke geschiedenis zou herkennen als vrij van complottheorieën, maar feiten presenteert die weinig bekend zijn bij Amerikanen, zelfs Amerikaanse advocaten. We kunnen onze start nemen vanaf Wikipedia:

The Honorable Society of the Inner Temple, beter bekend als de Inner Temple, is een van de vier Inns of Court (beroepsverenigingen voor barristers en rechters) in Londen. Om bij de balie te worden geroepen en te oefenen als advocaat in Engeland en Wales, moet een persoon bij een van deze pensions horen. Het bevindt zich in het bredere Tempelgebied van de hoofdstad, in de buurt van de Royal Courts of Justice, en in de City of London.

The Inn is een professionele instantie die juridische training, selectie en regulering biedt voor leden. Het wordt geregeerd door een regerende raad genaamd "Parliament", samengesteld uit de Masters of the Bench (of "Benchers"), geleid door de penningmeester. De tempel dankt zijn naam aan de Tempeliers, die het land oorspronkelijk verhuurd aan de inwoners van de tempel (Tempeliers) tot hun afschaffing in 1312. De Innerlijke Tempel was een duidelijke samenleving van minstens 1388.

De Inner Temple is een van de vier Inns of Court, samen met Gray's Inn, Lincoln's Inn en de Middle Temple. De Inns zijn verantwoordelijk voor het trainen, reguleren en selecteren van barristers in Engeland en Wales, en zijn de enige instanties die een barrister mogen aanwerven bij de Bar en hem of haar in de gelegenheid stellen om te oefenen.

the_inner_temple_logo

The Temple is een onafhankelijke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en werkt als een trust. Het heeft ongeveer 8.000 leden en ongeveer 450 zijn van toepassing om lid te worden per jaar. Hoewel de Inn voorheen een disciplinair en onderwijzend orgaan was, worden deze functies nu gedeeld tussen de vier Inns, waarbij de Bar Standards Board (een afdeling van de Algemene Raad van de Bar) als een disciplinaire instantie optreedt.

Tijdens de 12e en 13e eeuw, werd de wet onderwezen in de City of London, voornamelijk door de geestelijkheid. Tijdens de 13e eeuw vonden er twee gebeurtenissen plaats die deze vorm van juridische educatie beëindigden; in de eerste plaats een pauselijke bul van 1207 die de geestelijkheid verbood de common law te onderwijzen in plaats van de canonieke wet, en ten tweede een decreet van koning Hendrik III op 2 december 1234 dat er geen instituten voor juridische educatie in de stad Londen zouden kunnen bestaan. Als gevolg hiervan hield de kerk op een rol te spelen in de juridische opvoeding in Londen.

Het kan als een schok komen dat als je naar de Amerikaanse wet vraagt, je een beschrijving krijgt van oude Romeinse, Vaticaanse en Britse verwijzingen over welke Amerikanen weinig weten. De meeste mensen zijn het er niet mee eens dat de Amerikaanse wet iets te maken heeft met dergelijke archaïsche vormen van geheime genootschappen en groepen die geloften afleggen aan de Kroon, zowel de Tempeliers Kroon als de Britse Koninklijke Kroon.

Een van de beste artikelen die we tegenkwamen, verklaart dat de historische wortels van de Amerikaanse wet van Michael Edward zijn. We raden niet het hele artikel aan en hebben daarom selecties uit het artikel gekozen die de grondslagen van de Britse wet die van invloed zijn op de Amerikaanse wet verlichten. We hopen dat u het artikel nuttig zult vinden in onze inspanningen om het huidige web of control dat de City of London UK nog steeds heeft ten opzichte van U. burgers duidelijk te verduidelijken.


EXTRACTEN VAN: DE TEMPEL VAN DE KROON DOOR REGEL VAN HET MYSTERIE VAN BABYLON 3)

door Michael Edward (Ecclesiastic Commonwealth Community) 4)


DE TEMPEL VAN DE KROON

Het gouvernementele en gerechtelijke systeem in de Verenigde Staten van Amerika, zowel op federaal als op lokaal niveau, is eigendom van de 'Kroon', wat een particuliere buitenlandse macht is. We verwijzen specifiek naar de gevestigde Tempelierskerk, eeuwenlang door de wereld bekend als de 'Kroon'. Vanaf dit punt zullen we ook de Kroon aanduiden als de Kruittempel of Kroon Tempelier, die alle drie synoniem zijn.


De Tempelkerk werd gebouwd door de Tempeliers in twee delen: de Ronde en het Koor. De ronde kerk werd ingewijd in 1185 en gemodelleerd naar de cirkelvormige kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem. Het Koor werd gebouwd in 1240. De Tempelkerk heeft zowel de binnen- als de middelste tempel en bevindt zich tussen Fleet Street en Victoria Embankment aan de rivier de Thames. Het terrein herbergt ook de Crown Offices op Crown Office Row. Deze Tempel "Kerk" bevindt zich buiten enige canonieke jurisdictie. De Meester van de Tempel wordt benoemd en neemt zijn plaats in door verzegeld octrooi, zonder inductie of instituut.

ALLE GELICENTIEERDE BAR-ADVOCATEN - ZELFSTANDIGERS - IN DE VS HOUDEN HUN ALLEGIANCE EN GEVEN HUN ZOELLIGE OOR IN POGING AAN DE TEMPEL VAN DE KROON, REALISEREN DIT OF NIET.
Dit is eenvoudig te wijten aan het feit dat alle Bar Associations over de hele wereld ondertekenaars en franchisenemers zijn van de internationale orde van advocaten in de Inns of Court in Crown Temple. Hoewel ze het heftig ontkennen, zijn alle Bar Associations in de Verenigde Staten, zoals de American Bar Association, de Florida Bar of de California Bar Association, franchisenemers van de Crown.

De Inns of Court bij de Crown Temple gebruiken het bank- en justitiële systeem van de City of London - een soeverein en onafhankelijk gebied dat geen deel uitmaakt van Groot-Brittannië (net zoals Washington City, zoals DC in de jaren 1800 werd genoemd), geen een deel van de Noord-Amerikaanse staten, noch is het een staat) om het Amerikaanse volk te bedriegen, te dwingen en te manipuleren. Deze Fleet Street-bankiers en -advocaten plegen in Amerika misdaden onder het mom en de kleur van de wet. Ze staan ​​collectief bekend als de 'kroon'. Hun advocaten zijn eigenlijk Templar Bar Attornies, geen advocaten.

DE HUIDIGE KONINGIN VAN ENGELAND IS NIET DE "KROON", ZOALS WIJ ALLEMAAL MOETEN GELOVEN. IN PLAATS DAARVAN HET IS DE BANKIEREN EN BEZITTERS (ADVOCATEN) DIE DE WERKELIJKE CROWN OF CROWN TEMPLE ZIJN.

De monarch-aristocraten van Engeland regeren sinds het bewind van koning Janel geen soevereiniteit, omstreeks 1215. Sinds die tijd is alle koninklijke soevereiniteit van de oude Britse kroon overgegaan op de Kroon-tempel in Chancery.


De V.S. is niet de vrije en soevereine natie die onze federale regering ons vertelt dat het is. Als dit waar zou zijn, zouden we niet door de Kruittempel worden gedicteerd via bankiers en attesten.

De V.S. wordt gecontroleerd en gemanipuleerd door deze particuliere buitenlandse macht en onze onwettige federale Amerikaanse regering is hun pandjesmakelaar. De bankiers en Bar Attorneys in de VS zijn een franchise in eed en trouw aan de Kroon bij Chancery - de Crown Temple Church en het Chancel gelegen aan Chancery Lane - een manipulerend lichaam van elite bankiers en attorners van de onafhankelijke City of London die de wet in Amerika door het opleggen van frauduleuze "legale" - maar volledig onwettige - contracten aan het Amerikaanse volk.

De banken bepalen dat de Tempelkerk en de Attorners hun bevelen uitvoeren door de rechterlijke macht van hun slachtoffer te controleren.

Het eerste koor van de Tempelkerk werd gebouwd door de Tempeliers, dit is op geen enkele manier een nieuw heersysteem. Het Koor, of Chancery, van de Crown Inner Temple Court was waar koning John was, in januari 1215, toen de Engelse baronnen eisten dat hij de rechten verankerd in de Magna Carta zou bevestigen. Deze City of London Temple was het hoofdkwartier van de Tempeliers in Groot-Brittannië waar Orde en Regel voor het eerst werden gemaakt, die bekend werd als Code. Onthoud al deze voorwaarden, zoals Kroon, Tempel, Tempelier, Ridder, Koor, Kanselarij, Gerechtshof, Code, Orde en Regel, omdat we hun oorsprong in het huidige Amerikaanse Temple Bar-systeem van diefstal verbinden door gelijkwaardige (kansel) contracten.

Met welk gezag heeft de 'kroon' de natuurlijke soevereiniteit van het Amerikaanse volk overgenomen? Is het aanvaardbaar dat het Amerikaanse Hooggerechtshof constitutionele kwesties in de V.S. regelt? Hoe kan het op welke manier dan ook worden beschouwd als "constitutioneel" wanneer ditzelfde Supreme Court wordt aangesteld door (niet gekozen) en betaald door de federale Amerikaanse regering?


Het rechtssysteem (rechterlijke macht) van de U.S.A. wordt gecontroleerd door de Crown-tempel van de onafhankelijke en soevereine City of London. Het private Federal Reserve System, dat fiat US Federal Reserve Notes uitgeeft, is financieel eigendom van en wordt gecontroleerd door de Kroon uit Zwitserland, het huis en de legale oorsprong voor de charters van de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldhandelsorganisatie en de meeste belangrijker, de Bank of International Settlements. Zelfs Hitler respecteerde zijn Crown-bankiers door Zwitserland niet te bombarderen. De Bank of International Settlements in Basel, Zwitserland, beheert alle centrale banken van de G7-landen.

DE VIER INNS VAN HET HOF


Er zijn Four Inns of Temples of Court: de Inner Temple, de Middle Temple, Lincoln's Inn en Gray's Inn. Deze Inns / Tempels zijn exclusieve en private clubs en geheime genootschappen voor de handel. Ze zijn goed ingeburgerd, sommige zijn gesticht in de vroege jaren 1200. De koningin en de koningin-moeder van Engeland zijn huidige leden van zowel de innerlijke tempel als de middelste tempel. Gray's Inn is gespecialiseerd in juridische aspecten van belastingen door regel en code voor de kroon.

NET ALS ALLE VS GEBASEERDE FRANCHISE BARVERENIGINGEN ZIJN GEEN VAN DE VIER INNS VAN DE TEMPEL OPGENOMEN ZODAT JULLIE GEEN CLAIMS TEGEN HEN KUNNEN MAKEN. ZE ZIJN PRIVATE SAMENLEVINGEN ZONDER HANDVEST OF STATUTEN, EN HUN CONSTITUTIES ZIJN UITSLUITEND GEBASEERD OP DOUANE- EN ZELFSTANDIGING. ZE BESTAAN ALS GEHEIME MAATSCHAPPIJEN ZONDER OPENBARE "VOORDEUR" TENZIJ U EEN PRIVÉLID WORDT "GEROEPEN TOT HUN BAR".


Terwijl de Innerlijke Tempel de wettelijke systeemfranchise bezit door een licentie om Canada en Groot-Brittannië te vlechten, is het de middelste tempel die een legale licentie heeft om Amerika te vatten. Dit komt rechtstreeks tot stand via de franchises van de Bar Association tot de geachte Society of the Middle Temple via de Crown Temple.
Van, De geschiedenis van de herberg, latere eeuwen, geschreven door de geachte maatschappij van de middelste tempel, kunnen we een directe band zien met de franchisenemers van de Bar Association en haar ondertekenaars van de Kroon in Amerika:
"Call to the Bar, of het houden van voorwaarden in een van de vier Inns was een eerste vereiste om te bellen bij King's Inns tot laat in de 19e eeuw. In de 17e en 18e eeuw kwamen studenten uit de Amerikaanse koloniën en van veel van de West-Indische eilanden om dit te doen. De gegevens van de herberg zouden iemand ertoe brengen te veronderstellen dat er in Charleston een tijdlang geen jonge heer was die hier niet had gestudeerd. Vijf van de ondertekenaars van de Declaration of Independence waren Middle Templars, en ondanks het feit en de gevolgen daarvan, bleven Amerikanen hier tot de oorlog van 1812. "
Alle advocaten van de Orde die een vergunning hebben verleend Advocaten moeten de voorwaarden van hun eed aan de Crown Temple naleven om te worden aanvaard of "geroepen naar Bar" in een van de King's Inns. Hun eed, belofte en trouwvoorwaarden worden gedaan aan de Kruittempel.
BAR
Het is een echte eyeopener om te weten dat de Middle Inn of the Crown Temple publiekelijk heeft erkend dat er ten minste vijf Templar Bar Attornies waren, onder de plechtige eed alleen aan de Kroon, die tekende wat beweerd werd een Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring te zijn.
Dit betekent eenvoudigweg dat beide partijen bij de Akkoordovereenkomst van dezelfde oorsprong waren, de Kruittempel. Het is gewoon een waardeloos stuk papier zonder wettig gezag, wanneer beide zijden van een overeenkomst in feite hetzelfde zijn.
In werkelijkheid was de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring niets meer dan een interne memo van de Kruittempel gemaakt onder zijn privé-leden.
Alexander Hamilton was bijvoorbeeld een van die talrijke Crown Templars die naar hun bar was geroepen. In 1774 ging hij naar het King's College in New York City, dat werd gefinancierd door leden van de London King's Inns, nu Columbia University. In 1777 werd hij persoonlijk assistent en privésecretaris van George Washington tijdens de Amerikaanse revolutie. In 1782 begon Hamilton rechten te studeren in Albany, New York, en binnen zes maanden had hij een driejarige opleiding voltooid, slaagde hij voor zijn examens en werd hij toegelaten tot de New York Bar. Natuurlijk was / is de New York Bar Association een franchise van de Crown-tempel via de Middle Inn. Na een jaar in het Congres te hebben gewerkt tijdens de sessie van 1782-1783, vestigde hij zich als advocaat in New York als Alexander Hamilton, Esquire.
In februari van 1784 schreef Hamilton het charter voor en werd een van de oprichters van de Bank of New York, de eerste bank van de staat. Hij behaalde een plaats bij de New Yorkse delegatie bij de federale conventie van 1787 in Philadelphia. In een toespraak van vijf uur op 18 juni verklaarde hij: "Een uitvoerende macht voor het leven zal een verkiezingskoningin zijn." Toen al zijn anti-Federalistische New Yorkse collega's zich uit protest tegen de Conventie terugtrokken, tekende hij alleen de grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika. Amerika dat de staat New York vertegenwoordigt, een van de wettige kroonstaten (koloniën).
Men moet vooral opmerken dat een wettige staat bestaat uit de mensen, maar een staat is een juridische entiteit van de Kroon - een kroonkolonie. Dit is een voorbeeld van de misleidende manieren waarop de Kroon Tempel - Midden Tempeliers - de controle over Amerika hebben gekregen sinds het begin van onze nederzettingen.
Later legde Hamilton als Amerikaanse minister van Financiën van de Amerikaanse president de basis van de eerste federale Amerikaanse centrale bank, borgde kredietleningen via kroonbanken in Frankrijk en Nederland en verhoogde de macht van de federale regering over de verziekte natiestaten van de Unie . Hamilton had nooit een geheim gemaakt van het feit dat hij de regering en het begrotingsbeleid van Groot-Brittannië bewonderde.
Amerikanen werden voor de gek gehouden door te geloven dat de wettelijke Kroonkolonies bestaande uit New England onafhankelijke natiestaten waren, maar dat waren ze nooit, en dat zijn ze vandaag ook niet. Ze waren en zijn nog steeds Kolonies van de Kruittempel, door middel van brievenoctrooien en charters, die geen wettelijke autoriteit hebben om onafhankelijk te zijn van de Regel en Orde van de Kruittempel. Een wettelijke staat is een kroonkolonkolonie.
Noch het Amerikaanse volk, noch de koningin van Groot-Brittannië bezit Amerika. De Crown Temple bezit Amerika door het bedrog van degenen die hun trouw hebben gezworen door een eed af te leggen aan de Middle Templar Bar. De Crown Bankers en hun Middle Templar Attornies regeren Amerika door middel van onwettige contracten, onwettige belastingen en contractdocumenten van valse gelijkheid door schuldig bedrog, allemaal strikt gehandhaafd door hun volledig onwettige, maar "legale" orders, regels en codes van de Crown Temple Courts , onze zogenaamde "rechterlijke macht" in Amerika. Dit komt omdat de Kruittempel de landstitels en nalatenschapsbewijzen houdt voor heel Noord-Amerika.
WAT GEBEURDE ER IN 1776?
1776 is het jaar dat echt zal leven in schande voor alle Amerikanen. Het is het jaar dat de kroonkolonies wettige kroonstaten werden. De Onafhankelijkheidsverklaring was een wettig, niet wettig document. Het werd aan beide kanten getekend door vertegenwoordigers van de Kruittempel. Juridisch, kondigde het de status quo van de kroonkolonies aan die van de nieuwe wettelijke naam genaamd "Staten" als directe bezittelijke landgoederen van de kroon.
Het Amerikaanse volk werd misleid door te denken dat ze wettige onafhankelijkheid van de Kroon aan het verklaren waren. Het bewijs dat de koloniën nog steeds in het bezit van de Kroon zijn, is het gebruik van het woord "Staat" om een ​​"legale nalatenschap van bezit" aan te duiden. Als dit een document van en door de mensen was geweest, zouden zowel de Verklaring van Onafhankelijkheid als de Amerikaanse Grondwet geschreven met het woord 'toestanden'.
Door het gebruik van "Staat", was de betekenis van een regering van landgoedbezit legaal vastgelegd. Alle Noord-Amerikaanse staten zijn eigendom van Crown Templar via hun wettelijk document, ondertekend door hun vertegenwoordiging van beide partijen bij het contract, bekend als de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.
Alle 'grondwettelijke rechten' in Amerika zijn eenvoudigweg die welke worden opgelegd door de Crown Temple en worden opgelegd door de Middle Inn Templars (Bar Attorners) via hun franchise en bedrijfsregering, de federale regering van de Verenigde Staten. Wanneer een "staatsburger" probeert zijn "constitutionele", natuurlijke of common law "rechten" in kanselarij (equity courts) in te roepen, wordt hem verteld dat ze niet van toepassing zijn. Waarom? Simpelweg omdat een staatsburger geen rechten heeft buiten de regel van Regel en Codes van Kroon. Alleen een staatsburger bezit natuurlijke en gewone rechten door het hoogste gezag van Gods Wet.
De mensen die de staatsburgerschap van een staat vormen, worden alleen erkend binnen het natuurlijke en het gewone recht zoals dat al is vastgelegd in Gods Wet. Alleen een staatsburger kan partij zijn bij een actie binnen een rechtbank. Een gewone staatsburger kan in die rechtbank niet worden erkend, omdat hij niet legaal in de rechtbanken van de Kroon kanselarij bestaat. Om te worden erkend in hun nationale rechtbanken, moet de gewone man worden omgezet in die van een rechtspersoon (een juridische fictie).

Nu weet u waarom zij zo'n entiteit creëren met behulp van alle hoofdletters binnen de door de staat uitgegeven geboorteaktes. Ze zetten de gewone wettige man van God om in een fictieve juridische entiteit die onderworpen is aan de administratie volgens de regels, orders en codes van de staat (er is geen "wet" in een regel of code). Natuurlijk zijn regels, codes, enz. Niet van toepassing op de wettige gewone man van God, dus de man met inherente goddelijke wet en rechten moet worden omgezet in een legale "persoon" van fictieve "status" (een andere juridische term) om voor hun legale - maar volledig onwettige - staatsrechtspraak (Chancery Courts) om gezag over hem te hebben. Chancery Courts zijn tribunal courts waar de beslissingen van "justice" worden beslist door 3 "rechters." Dit is een direct gevolg van het feit dat de Crown Temple hun regel en code heeft ingeroepen voor alle gerechtshoven.

De Kroon Tempel kreeg Letters Patent en Charters voor al het land (Kolonies) van New England door de Koning van Engeland, een beëdigd lid van de Middle Temple (zoals de Koningin nu is). Omdat de mensen de patent / charter corporaties en koloniale gouverneurs zo'n moeilijke tijd gaven, vooral met betrekking tot Crown belastingheffing, werd een regeling bedacht om de Amerikanen te laten geloven dat ze "onafhankelijkheid" kregen. Vergeet niet, de Crown Templars vertegenwoordigden beide partijen om de 1776 Onafhankelijkheidsverklaring; en, zoals we binnenkort zullen zien, de laatste 1787 Amerikaanse grondwet.

Om deze 'Verklaring' te laten erkennen door internationale verdragenwetgeving en om de nieuwe wettelijke Kroon-entiteit van de Verenigde Staten te vestigen, stemde koning George III van de Middle Templar in met het Verdrag van Parijs op 3 september 1783, 'tussen de Kroon van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. "De Kroon van Groot-Brittannië was legaal de toenmalige en nu de Kruittempel. Dit gaf formeel internationale erkenning aan het bedrijf "Verenigde Staten", de nieuwe Kroon Tempel Staten (Kolonies).

Het belangrijkste is om te weten wie de feitelijke ondertekenaars van het Verdrag van Parijs waren. Let vooral op de afkorting "Esqr." Naar hun naam, want dit betekent juridisch "officieren van de koninklijke hoven", waarvan we nu weten dat ze Templar Courts of Crown Courts waren. Dit is dezelfde Crown Templar-titel die aan Alexander Hamilton is gegeven.

De kroon was vertegenwoordigd door "David Hartley, Esqr.", Een middelste tempelier van het King's Court. Vertegenwoordiging van de Verenigde Staten (een kroonfranchise) naar signatuur was "John Adams, Esqr", "Benjamin Franklin, Esqr." En "John Jay, Esqr." De ondertekenaars van de "Verenigde Staten" waren ook Midden-Tempeliers van het King's Court door lidmaatschap van de Bar Association. Wat duidelijk in de geschiedenis staat, bewijst eens te meer dat de Kruittempel beide partijen bij de overeenkomst vertegenwoordigde.

Het wordt nog duidelijker als je artikel 5 leest, dat gedeeltelijk zegt: "het voorzien in de restitutie van alle nalatenschappen, rechten en eigendommen die zijn geconfisqueerd, die toebehoren aan echte Britse onderdanen."

De kroonkolonies werden toegekend aan "personen" en corporaties van de Kroon Tempel door Letters Patent en Charters, en het Noord-Amerikaanse koloniale land was eigendom van de Kroon.

united-states-america-british-flag

HIER IS EEN ALLESOMVATTEND ARTIKEL 4:

"Er wordt overeengekomen dat schuldeisers aan beide zijden geen wettige belemmering zullen ontmoeten voor het herstel van de volledige waarde in pond sterling van alle bonafide schulden die tot nu toe zijn aangegaan."

Aangezien de Kroon en zijn Tempeliers zowel de Verenigde Staten vertegenwoordigden, als de schuldenaars, en de Kroon, als de schuldeisers, werden ze de schuldeiser van het Amerikaanse volk door alle schulden te hebben van de voormalige Koloniën, nu de wettelijke Kroonstaten genoemd. Dus, welke schulden waren er vanaf 1883 verschuldigd aan de Crown Temple en hun banken? In het contract tussen de Koning en de Dertien Verenigde Staten van Noord-Amerika, ondertekend te Versailles op 16 juli 1782, stelt artikel I,

"Er is overeengekomen en gecertificeerd dat de bedragen die door Zijne Majesteit aan het Congres van de Verenigde Staten zijn uitgereikt onder de titel van een lening, in de jaren 1778, 1779, 1780, 1781 en het heden 1782, de som van achttien miljoen bedragen. livres, geld van Frankrijk, volgens de volgende eenentwintig ontvangsten van de bovengenoemde onderschreven minister van congres, gegeven uit hoofde van zijn volledige bevoegdheden, te weten ... "

Dat bedrag komt overeen met ongeveer $ 18 miljoen dollar, plus rente, dat de Amerikaanse centrale bank van Hamilton de kroon te danken had aan de leningen van Crown Bank in Frankrijk. Dit werd namens de Verenigde Staten ondertekend door een reeds bekende Middle Templar, Benjamin Franklin, Esquire.

Een extra $ 6 miljoen dollar werd uitgeleend aan de Verenigde Staten tegen 5% rente door dezelfde partijen in een soortgelijk contract ondertekend op 25 februari 1783. De Crown Bankers in Nederland en Frankrijk riepen hun schulden in voor betaling door toekomstige generaties Amerikanen .

DE FISCALE AGENTEN

 Sinds het begin is de Temple Church in de City of London een Knight Templar geheim genootschap. Het werd gebouwd en opgericht door dezelfde Tempelridders die hun Regel en Orde kregen van de Romeinse Paus. Het is heel belangrijk om te weten hoe de Britse Koninklijke Kroon in handen van de Tempeliers werd geplaatst en hoe de Tempeliers de fiscale en militaire agenten werden voor de paus van de Roomse kerk.

Dit alles wordt heel duidelijk door de concessie van Engeland aan de paus op 15 mei 1213, een charter dat gezworen werd door de Engelse koning John aan paus Innocentius en de Roomse kerk. Het was getuige voor de Tempeliers, zoals koning Johannes zei bij het verzegelen van hetzelfde: "Ikzelf getuige in het huis van de Tempeliers."

De meeste mensen die opmerkingen hebben gemaakt over dit handvest, leggen vaak de nadruk op de betalingen die de paus en de rooms-katholieke kerk verschuldigd zijn. Koning Johannes heeft de voorwaarden van dit handvest geschonden door de Magna Carta te ondertekenen op 15 juni 1215. Onthoud; de straf voor het verbreken van de 1213-overeenkomst was het verlies van de Kroon (recht op het koninkrijk) aan de paus en zijn Roomse kerk. Om formeel en wettig de Kroon van de koninklijke vorsten van Engeland te nemen door een daad van verklaring, vernietigde Paus Innocentius III op 24 augustus 1215 de Magna Carta; later in het jaar plaatste hij een verbod (verbod) op het hele Britse rijk. Vanaf die tijd tot vandaag behoorde de Engelse monarchie en de hele Britse kroon toe aan de paus.

DE BAR-VERENIGING

In Koloniaal Amerika trainden advocaten procureurs, maar de meesten hadden geen adellijke titel of eer. Er was geen vereiste dat iemand een advocaat was om de functie van districtsprocureur, procureur-generaal of rechter te bekleden; een burgerlijke raad van keuze was niet beperkt tot een advocaat; er waren geen staats- of nationale balies. De enige organisatie die advocaten certificeerde, was de International Bar Association (IBA), gecharterd door de Koning van Engeland, met het hoofdkantoor in Londen, en nauw verbonden met internationale banksystemen.

Advocaten toegelaten tot de IBA kregen de rang van Esquire - een titel van adel - Esquire was de hoofdtitel van de adel die het 13e Amendement probeerde te verbieden uit de Verenigde Staten. De loyaliteit van Esquire-advocaten was verdacht. Bankiers en advocaten met een Esquire achter hun naam waren agenten van de monarchie, leden van een organisatie waarvan de hoofddoelen politiek en niet economisch waren.

titles of honor

Artikel 1, Sect. 9 van de Grondwet trachtte de Internationale Orde van Advocaten (of enig ander agentschap dat adellijke titels verleende) te verbieden om in Amerika te werken. Maar de Grondwet verzuimde een straf op te leggen, dus het verbod werd genegeerd en agenten van de kroon bleven infiltreren en de regering beïnvloeden.

Daarom werd in 1789, en opnieuw in 1810, een wijziging van de adellijke titel voorgesteld die een sanctie (verlies van burgerschap) bevatte. De betekenis van het amendement wordt gezien in de bedoeling om personen met adellijke titels en loyale banden met buitenlandse regeringen te verbieden. en bankiers van stemmen, openbare functies bekleden of hun vaardigheden gebruiken om de overheid te ondermijnen.

PARADIJS VERLOREN, BEKRACHTIGING GEVONDEN

In 1789 stelde het Huis van Afgevaardigden een lijst samen van mogelijke grondwetswijzigingen, waarvan sommige uiteindelijk onze Bill of Rights zouden worden. Het huis stelde zeventien voor; de senaat verkleinde de lijst tot twaalf. Tijdens dit proces stelde Senator Tristrain Dalton (Mass.) Een amendement voor om een ​​Amerikaan die een titel van adel aanvaardt, te verbieden en een boete te geven. Hoewel het niet werd aangenomen, was dit de eerste keer dat een amendement op de adellijke titel werd voorgesteld.

Twintig jaar later, in januari 1810, stelde senator Reed een ander amendement voor de titel van adel voor (History of Congress, Proceedings of the Senate, blz. 529-530). Op 27 april 1810 stemde de Senaat om dit 13e Amendement met een stem van 26 tegen 1 te halen; het huis bevestigde bevestigend 87 tot 3; en het volgende besluit werd naar de Staten gezonden ter bekrachtiging:

"Als een burger van de Verenigde Staten een titel van adel of eer aanvaardt, claimt, ontvangt of behoudt, of zonder toestemming van het Congres enig cadeau, pensioen, kantoor of emolument van welke aard dan ook aanvaardt en behoudt, van welke aard ook, keizer, koning, prins of buitenlandse mogendheid, zal die persoon ophouden een burger van de Verenigde Staten te zijn, en zal niet in staat zijn om enig ambt van vertrouwen of winst onder zich, of een van beide te bekleden. "

De Grondwet vereist driekwart van de staten om een ​​voorgestelde wijziging te ratificeren voordat deze aan de Grondwet kan worden toegevoegd. Toen het Congres in 1810 de titel van het amendement van de adel aanbood, waren er zeventien staten, waarvan dertien zouden moeten ratificeren om het amendement goed te keuren. Volgens de nationale archieven is het volgende een lijst van de twaalf staten die hebben geratificeerd, en hun ratificatiedata:

Maryland, 25 december 1810

Kentucky, 31 januari 1811

Ohio, 31 januari 1811

Delaware, 2 februari 1811

Pennsylvania, 6 februari 1811

New Jersey, 13 februari 1811

Vermont, 24 oktober 1811

Tennessee, 21 november 1811

Georgia, 13 december 1811

North Carolina, 23 december 1811

Massachusetts, 27 februari 1812

New Hampshire, 10 december 1812

Voordat een dertiende staat kon ratificeren, brak de oorlog van 1812 uit met Engeland. Tegen de tijd dat de oorlog eindigde in 1814, hadden de Britten het Capitool, de Library of Congress en de meeste records van de eerste 38 jaar van de regering verbrand. Of er een verband bestaat tussen de voorgestelde titel van adellijke wijziging en de oorlog van 1812 is niet bekend. Het momentum om het voorgestelde amendement te ratificeren ging echter verloren in het tumult van de oorlog.

Vier jaar later, op 31 december 1817, besloot het Huis van Afgevaardigden dat president Monroe de status van dit amendement onderzoekt. In een brief van 6 februari 1818 meldde president Monroe aan het Parlement dat de minister van Buitenlandse Zaken Adams de gouverneurs van Virginia, South Carolina en Connecticut had geschreven om hen te vertellen dat het voorgestelde amendement door twaalf staten was geratificeerd en door twee (New York en Rhode Island), en vroegen de gouverneurs hem op de hoogte te stellen van de positie van hun wetgevende macht. [Huisdocument nr. 76].

Deze en andere brieven geschreven door de president en de staatssecretaris tijdens de maand februari 1818, merken alleen op dat het voorgestelde amendement nog niet is geratificeerd. Deze brieven zouden later echter van cruciaal belang worden omdat ze bij gebrek aan aanvullende informatie zouden worden geïnterpreteerd als zijnde dat het amendement nooit werd geratificeerd.

Op 28 februari 1818 meldde staatssecretaris Adams de afwijzing van het amendement door South Carolina. [House Doc. No. 129]. Er zijn geen verdere vermeldingen met betrekking tot de bekrachtiging van het dertiende amendement in de Journals of Congress; of Virginia geratificeerd is, wordt noch bevestigd, noch ontkend. Evenzo onthult een onderzoek door de uitvoerende papieren van gouverneur Preston van Virginia geen correspondentie van staatssecretaris Adams.

BETEKENIS VAN VERWIJDERING

Om de huidige oligarchie (regel door advocaten) te creëren die de VS nu ondergaat, moesten de advocaten eerst de dertiende titels van het adelwijzigingwijziging verwijderen die anders misschien in het gedrang zouden zijn gebracht. In feite, pas na de burgeroorlog en na het verdwijnen van dit 13e amendement, begonnen die Amerikaanse orde van advocaten te verschijnen en politieke macht uit te oefenen.

Sinds de onwettige schrapping van het dertiende amendement begonnen de nieuwontwikkelde orde van advocaten ijverig te werken om een systeem te creëren waarin advocaten een titel van voorrecht en adel aannamen als 'Esquires' en de eer kregen van ambten en functies (zoals districtsprocureur of rechter) dat alleen zij konden houden.

OP GROND VAN DEZE TITELS, EERLIJKE GELEGENHEDEN EN SPECIALE VOORRECHTEN HEBBEN ADVOCATEN POLITIEKE EN ECONOMISCHE VOORDELEN VERKREGEN OVER DE MEERDERHEID VAN BURGERS VAN DE VERENIGDE STATEN.

Door deze privileges hebben ze bijna een tweeledig burgerschap opgebouwd in deze natie waar een meerderheid mag stemmen, maar slechts een minderheid (advocaten) mag het systeem leiden.

Dit tweeledige staatsburgerschap is duidelijk in tegenspraak met de politieke belangen van Amerika, de economische welvaart van de natie en de gelijkwaardigheid van de grondwet. Het belang van dit ontbrekende dertiende amendement en de schrapping ervan uit de Grondwet is dit: aangezien het amendement nooit wettig teniet is gedaan, is het nog steeds volledig van kracht en is het de wet van het land.

Als publieke steun zou kunnen worden gewekt, zou dit ontbrekende amendement een rechtsgrondslag kunnen bieden om veel bestaande wetten en gerechtelijke uitspraken die eerder zijn gedaan door advocaten die ongrondstitutioneel gekozen of benoemd zijn in hun machtsposities aan te vechten; het kan zelfs betekenen dat advocaten uit het huidige Amerikaanse overheidsstelsel worden verwijderd.

OP Z'N MINST BEWIJST DEZE ONTBREKENDE 13e WIJZIGING DIE TWEE EEUWEN BEOOGT, DAT ADVOCATEN WERDEN GEZIEN ALS VIJANDEN VAN DE MENSEN EN NATIE.

Degenen die de GESCHIEDENIS niet kunnen HERROEPEN ...

In zijn afscheidsrede waarschuwde George Washington voor "... verandering door usurpatie; want hierdoor kan het in één geval het instrument van het goede zijn, het is het gebruikelijke wapen waarmee vrije regeringen worden vernietigd. '

In 1788 stelde Thomas Jefferson voor dat we een verklaring van rechten hebben die vergelijkbaar is met die van Virginia. Drie van zijn suggesties waren "vrijheid van handel tegen monopolies, juryrechtspraak in alle gevallen, en geen schorsingen van het habeas-corpus."

Ongetwijfeld werden de waarschuwing van Washington en de ideeën van Jefferson afgedaan als overbodig door degenen die de wet kenden. Wie zou hebben gedroomd dat het rechtssysteem in de Verenigde Staten een monopolie zou worden tegen de vrijheid toen dat een van de belangrijkste oorzaken was van de rebellie tegen koning George III?

Toch is de weigering van juryrechtspraak nu gebruikelijk in de Amerikaanse rechtbanken en wordt habeas corpus voor misdaden tegen de staat opgeschort. Door misdaden tegen de staat, verwijs ik naar politieke misdaden waar geen gewonde partij is en het corpus delicti [bewijs] is even ingebeeld.

De autoriteit om monopolies te creëren, was door de rechter van het Hooggerechtshof John Marshall et al. Tijdens het begin van de 19e eeuw. Rechters (en advocaten) gaven zichzelf de bevoegdheid om de daden van het volk niet-constitutioneel te verklaren, wachtten tot hun beslissing grootvader was en verleenden zich vervolgens een monopolie door het creëren van de balies. Artikel VI van de Amerikaanse grondwet schrijft voor dat "uitvoerende bevelen en verdragen bindend zijn voor de staten ... en dat de rechters in elke staat daardoor gebonden zijn, ongeacht welke aard dan ook in de grondwet of wetten van welke staat dan ook."

Het Hooggerechtshof heeft echter geoordeeld dat de Bill of Rights niet bindend is voor de staten en daardoor veel van de klachten die zijn opgesomd in de Onafhankelijkheidsverklaring herleefde, precies zoals Thomas Jefferson voorzag in Notes on the State of Virginia, Query 17, p .161, 1784:

"Onze heersers zullen corrupt worden, onze mensen zorgeloze ... de tijd voor het vaststellen van elk essentieel recht op een wettelijke basis is [nu] terwijl onze leiders eerlijk zijn en ons verenigd. Vanaf het einde van deze oorlog zullen we bergafwaarts gaan. Het zal dan niet nodig zijn om elk moment naar de mensen te vragen voor ondersteuning. Ze zullen daarom worden vergeten en hun rechten worden genegeerd. Ze zullen zichzelf vergeten, alleen door geld te verdienen, en zullen er nooit aan denken om zich te verenigen om hun rechten te respecteren. De boeien, die niet afgeslagen zullen worden aan het einde van deze oorlog, zullen ons lang blijven verlaten, zullen zwaarder en zwaarder worden, totdat onze rechten zullen herleven of in een stuiptrekking zullen vervallen. "

Na het horen van deze woorden, blijven er nog twee belangrijke vragen over:

Zullen we vechten om onze rechten te doen herleven? Of,
Zullen we gedwee dienen als onze laatste resterende rechten aflopen, overgegeven aan de rechtbanken

ONTMANTELING VAN DE FEDERALE RECHTBANKEN

De volgende rechterlijke uitspraken tonen duidelijk aan dat Amerikaanse districts- en beroepshoven geen districtsrechtbanken van de Verenigde Staten zijn en daarom onwettig opereren onder valse voorwendsels. Het is aan deze voorbeelden van rechtspraak te danken dat we het precedent hebben om alle valselijk gevestigde U. Districts- en Appeal Courts te sluiten die niet binnen de grenzen van Washington D.C. vallen, wat de enige plaats is waar ze legaal opereren.

Van jurisprudentie
"De term" districtsrechtbanken van de Verenigde Staten ", zoals gebruikt in de regels, zonder een toevoeging die een bredere connotatie uitdrukt, heeft zijn historische betekenis, maar wordt verkeerd geïnterpreteerd in de toepassing ervan. Het beschrijft de grondwettelijke hoven gecreëerd op grond van artikel III van de Grondwet. Courts of the Territories zijn eigenlijk wetgevende rechtbanken en zijn geen districtsrechtbanken van de Verenigde Staten. We hebben vaak gedacht dat het verwerven van een territoriale rechtbank met jurisdictie vergelijkbaar met die van de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten, niet tot een "districtsrechtbank van de Verenigde Staten" leidt.

Alleen gekopieerd omdat ik het zelf niet snap. red.
(REYNOLDS V. UNITED STATES, 98 U.S. 145, 154; THE CITY OF PANAMA, 101 U.S. 453,460; IN RE MILLS, 135 U.S. 263, 268; MCALLISTER V. UNITED STATES, 141 U.S. 174, 182, 183; STEPHENS V. CHEROKEE NATION, 174 U.S. 445, 476, 477; SUMMERS V. UNITED STATES, 231 U.S. 92, 101, 102; UNITED STATES V. BURROUGHS, 289 U.S. 159,163. CITED IN MOOKINI V. UNITED STATES, 303 U.S. 201, 205, 1938)
“By section 1910 of the Revised Statutes, the district courts of the Territory have the same jurisdiction in all cases arising under the Constitution and laws of the United States as is vested in the circuit and district courts of the United States; but this does not make them circuit and district courts of the United States.”
(REYNOLDS V. UNITED STATES, 98 U.S. 145, 154, 1878)
“Courts of the kind, whether created by an act of Congress or a territorial statute, are not, in strictness, courts of the United States; or, in other words, the jurisdiction with which they are invested is not a part of the judicial power defined by the third article of the Constitution, but is conferred by Congress in the execution of the general power which the legislative department possesses to make all needful rules and regulations respecting the public territory and other public property.”
(THE CITY OF PANAMA., 101 U.S. 453, 460, 1879.)
“District and Circuit Courts … do not apply to the court established in the Indian Territory …although the latter is a court of the United States, it is not a District or Circuit Court of the United States.”
(REYNOLDS V. UNITED STATES, 98 U.S. 145, 154; EX PARTE FARLEY, EX PARTE WILSON, 40 F. 66.” IN RE MILLS, 135 U.S. 263, 268, 1890)
“It must be admitted that the words ‘United States District Court’ were not accurately used, …was not a District or Circuit Court of the United States, In re Mills, 135 U.S. 263, 268, and no such court had, at the date of the act, jurisdiction therein.”
(STEPHENS V. CHEROKEE NATION, 174 U.S. 445, 476, 477, 1899)
“…designation of a tribunal as a court of the United States, does not constitute it a district court.”
(IN RE MILLS, 135 U.S. 263, 267-8; STEPHENS V. CHEROKEE NATION, 174 U.S. 445. CITED IN UNITED STATES V. BURROUGHS, 289 U.S. 159,163)
“By section 1910 of the Revised Statutes the District Courts of the Territory have the same jurisdiction in all cases arising under the Constitution and laws of the United States as is vested in the Circuit and District Courts of the United States; but this does not make them Circuit and District Courts of the United States.”
(MCALLISTER V. UNITED STATES, 141 U.S. 174, 182, 183-184, 1891)
“It is established that the courts of the Territories may have such jurisdiction of cases arising under the Constitution and laws of the United States as is vested in the circuit and district courts, but this does not make them circuit and district courts of the United States.”
(SUMMERS V. UNITED STATES CODE)


OVERHEIDSREGELS BETREFFENDE FEDERALE RECHTBANKEN

Het volk van de Verenigde Staten had met de grondwet bepaald hoe de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten in artikel III zouden worden toegepast. Het congres misleidde Amerikanen om te geloven dat het DISTRICTHOF VAN DE VERENIGDE STATEN één en hetzelfde is als de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Congres probeerde de Amerikaanse grondwet te omzeilen door veel extra 'federale' rechtbanken te creëren die een hogere autoriteit boven staatsrechtbanken claimen. Dit is federalisme dat zich uitbreidt naar het rechtssysteem, waar het helemaal geen gezag zou moeten hebben, laat staan ​​een 'hogere' autoriteit.

Niet alleen gebruikte de afgekondigde order de term Districtsrechtbanken van de Verenigde Staten in zijn historische en juiste zin, maar de weglating van bepalingen voor de toepassing van de regels op de territoriale hoven en andere rechtbanken die in de machtigingswet worden genoemd, toont duidelijk de beperking dat was bedoeld. Districtsrechtbanken van de Verenigde Staten, zoals gebruikt in de regels, beschrijven de grondwettelijke hoven gecreëerd onder artikel 3 van de Grondwet. Courts of the Territories zijn eigenlijk wetgevende rechtbanken, en zijn geen districtsrechtbanken van de Verenigde Staten, waardoor een territoriaal gerechtshof wordt opgericht met jurisdictie vergelijkbaar met dat van de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten maakt het nog geen 'districtsrechtbank van de Verenigde Staten' Staten.'

De districtsrechtbanken van de Verenigde Staten zijn Artikel III rechtbanken volgens de Wet op de rechterlijke macht van 1789, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
De districtsrechtbanken van de Verenigde Staten zijn wetgevende rechtbanken waar het Congres wetgevende bevoegdheden heeft om het grondgebied uit te oefenen, dat wil zeggen Guam, de Noordelijke Marianen, de Maagdeneilanden, Puerto Rico en het District of Columbia.
Laten we eens kijken naar enkele overheidsregels, -regelgeving en -wetten die de kwestie keer op keer aanpakken dat Amerikaanse districtsrechtbanken niet bestaan ​​in staten.

DISTRICT COURTS DEFINED BY LAW
TITEL 18 - AANHANGSEL FEDERALE REGELS VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE IX. ALGEMENE BEPALINGEN

De uitdrukking "districtsrechtbanken van de Verenigde Staten" werd geacht geen districtsrechtbanken op te nemen in de gebieden en insulaire bezittingen, Mookini vs. Verenigde Staten, 303 VS 201. Bij latere wetgeving werden de federale regels voor burgerlijke rechtsvordering uitgebreid tot de districtsrechtbank van de Verenigde Staten voor Hawaï en tegen beroepen hiertegen (Wet van 19 juni 1939, 53 Statica 841, 48 USC § 646) en de rechtbank van de Verenigde Staten voor Puerto Rico en tegen een hoger beroep (Wet van 12 februari 1940) ; 54 Stat. 22; 48 USC § 873a).

OPMERKINGEN VAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE REGELS - 1948 WIJZIGING

Onderverdeling (a) (1). - zich te conformeren aan de nomenclatuur van de herziene titel 28 met betrekking tot districtsrechtbanken en gerechtshoven van beroep (28 U.S.C. § 132 (a), 43 (a)); om een ​​speciale verwijzing naar de districtsrechtbanken voor het District of Columbia, Hawaii en Puerto Rico te schrappen, die nu rechtbank van de Verenigde Staten zijn voor alle doeleinden (28 USC § 88, 91, 119, 132, 133, 451), en om speciale referentie te elimineren aan het hof van beroep voor het District of Columbia, dat nu een Amerikaanse hof van beroep is voor alle doeleinden (28 USC § 41, 43).

Titel 4 §72. HOOFDSTUK 3 - ZETEL VAN DE REGERING

Seconde 72. Openbare ambten; op de zetel van de regering

"Alle kantoren verbonden aan de zetel van de regering zullen worden uitgeoefend in het District of Columbia, en niet elders, tenzij anderszins uitdrukkelijk bepaald door de wet. Courts of the Territories zijn eigenlijk wetgevende rechtbanken en zijn geen districtsrechtbanken van de Verenigde Staten. We hebben vaak gedacht dat het verwerven van een territoriale rechtbank met jurisdictie vergelijkbaar met die van de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten, het nog geen 'districtsrechtbank van de Verenigde Staten' maakt.

(Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 , 154; The City of Panama, 101 U.S. 453 , 460; In re Mills, 135 U.S. 263, 268 , 10 S.Ct. 762; McAllister v. United States, 141 U.S. 174, 182 , 183 S., 11 S.Ct. 949; Stephens v. Cherokee Nation, 174 U.S. 445, 476 , 477 S., 19 S.Ct. 722; Summers v. United States, 231 U.S. 92, 101 , 102 S., 34 S.Ct. 38; United States v. Burroughs, 289 U.S. 159, 163 , 53 S.Ct. 574.) EEN MOGELIJKE OPLOSSING VOOR DE CORRUPTIE VAN DE DIENST VAN DE JUSTITIE

De zesde en zevende wijziging van de Amerikaanse grondwet bevatten specifieke mandaten, die samen met de negende, tiende, eerste en andere amendementen zijn aangenomen; een groter kader bieden voor de "decentralisatie van gerechtelijke macht".

Het zesde amendement verwijst specifiek naar de "districten", waarin de duidelijk noodzakelijke "rechterlijke macht" moet worden ingeroepen om de zaken te vervolgen en de arresten te verrichten die daar zijn aangekomen.

Die 'districten' worden in de jurisprudentie aangeduid als 'precincten'; en koppelingen daarin met de autoriteit om deze algemene jurisdictie uit te oefenen. Verdere verwijzingen naar "Judicial Power" zijn te vinden in de volgende web-linked Oregon Statutes:

In de eerste link hierboven, houd er rekening mee dat het woord "Precincts" duidelijk en duidelijk wordt gebruikt met betrekking tot deze "Rechterlijke Macht".

The other links demonstrate the vast power that has been statutorily-recognized as legitimately residing there-in.
Presently there are approximately 180,000 official “Precincts” in American; with about another 120,000 roughly equivalent “Polling Places” also involved which is shown on pages 2 and 11 of the following official document:
Dit idee voor de "de-centralisatie van de gerechtelijke macht", maakt duidelijk deel uit van de "oorspronkelijke bedoeling" van onze Amerikaanse grondwet als het opperste regeringsdocument.
De overgrote meerderheid van deze rechtbanken en kantoren zijn momenteel "vacant"; en dat betekent dat ze door iedereen kunnen worden geclaimd en uitgeoefend, in ieder geval totdat "oorzaak getoond" wordt gepresenteerd waarom die vermoedelijke rechtvaardigheidskantoren op justitieel niveau op de een of andere manier op de een of andere manier niet op legitieme wijze worden uitgeoefend, of anders dat, op de een of andere manier, hun vonnissen, oordelen en / of bevelen anderszins gebrekkig zijn.
De "Montana Freemen" oefenden deze "Rechterlijke Macht" uit, van hun common law-jurisdictie "Justus Township"; en de commerciële instrumenten die zij aan belastingbetalers uitkeerden om naar de IRS te sturen, kregen "belastingrestituties" terug van de IRS.
Een federale rechter herkende LeRoy Schweitzer blijkbaar daarin als een legitieme 'Justice-of-the-Peace' en 'Judicial-Officer'.
The following links perhaps presenting the best version thereof:
HERSTELLING VAN HET FEDERALE GERECHT SYSTEEM
Wat betreft de corruptie van het federale hof: ik heb nooit het idee begrepen dat de 'staat' kan worden geschaad. Als de toestand kan worden geschaad, heeft deze voorrang op het individu. De 'staat' is een fictie, maar het individu is 'echt'. Het bezit van de staat van wat dan ook is ook een juridische fictie, maar het bezit van het individu is 'echt'. In het huidige rechtssysteem heeft de staat een juridisch precedent over het individu , zo niet door 'wettelijke definitie' zoals uiteengezet in de Grondwet, dan door 'jurisprudentie'.
Deze voorkeur van de rechter is 'waarneembaar' als een outputfenomeen van de uitspraken van de rechtbank. Dit is de reden waarom zoveel mensen ten onrechte worden vervolgd wanneer de 'natuurlijke wet' tegen de 'individuele' of 'morele' onderbouwing in de zaak geen enkele invloed heeft. We zien dit als een resultaat van 'geforceerde jurisprudentie'-interpretaties die, als ze niet worden betwist, worden gebruikt als basis voor' verdere 'listen die uiteindelijk de samenleving als geheel' wegsnijden 'van de oorspronkelijke grondwettelijke wetten die individuen over de' staat 'ondersteunden , de 'federale rechtbanken' en 'bedrijven'.
slavery legal fiction.JPG  Vertaling: Slavernij is de legale fictie dat een persoon eidendom is, een corporate mensheid is de legale fictie dat eigendom een persoon is.
Wanneer een 'juridische fictie' voorrang heeft op alles wat 'echt' is, kan een zaak door kwaadaardige geesten worden bedacht om zichzelf ergens baat bij te hebben. Kortom, het rechtssysteem is ondermijnd door dialectische argumenten om de Amerikaanse Republiek weg te houden van de heiligheid van het individu om de totalitaire principes van gehoorzaamheid door een elite te ondersteunen. Het is heel eenvoudig te begrijpen en te observeren.
De enige manier om deze tendens om te keren, is om onze verkozen ambtenaren verantwoording te laten afleggen aan de principes van de Amerikaanse grondwet en niet aan 'jurisprudentie' in wispelturige rechtbanken. Alle ficties kunnen heel snel worden omgekeerd door rechtszaken te 'winnen' die de ficties 'uitdagen'. Je zou de prioriteitenlijst van niet-constitutionele principes moeten definiëren, bestaande gevallen moeten vinden waarin ze worden gestut door 'jurisprudentie' zonder echte juryrechtspraak, en ze vervolgens moeten aanvechten via personen die de Amerikaanse grondwet en de Amerikaanse Bill of Rights vertegenwoordigen.
Een tsunami hiervan zou het publieke bewustzijn en de angst in de huidige circuit courts doen toenemen en misschien de rechtbank van de publieke opinie ertoe brengen het Congres te motiveren om alle interpretaties van federale rechtbanken en hun autoriteit opnieuw te bekijken.
FEDERALISME VS. RECHTEN VAN DE STAAT
De federale overheid is een onderaannemer ingehuurd door onze staten om de negentien opgesomde diensten te leveren die in de grondwet worden beschreven. In het Woordenboek van Webster uit 1824 staat duidelijk dat het woord 'federaal' synoniem is voor 'contract'.
De 'federale overheid' is een 'contractregering'. Het is hier om 'essentiële overheidsdiensten' te bieden, zoals vermeld in artikel IV van de Amerikaanse grondwet. De "federale overheid" is vreemd wat betreft "wij de mensen" en onze staten van de Unie.
In 1860 startte de door de Britten gesteunde territoriale regering een illegale commerciële huursubsidie ​​tegen een andere tak van de federale regering - sommige lidstaten van de Amerikaanse statenunie werden in 1781 gevormd door de statuten van de federatie. Dit is vergelijkbaar met wat ze ontelbare keren hebben bestendigd sinds op andere plaatsen in de wereld, met als doel onze nationale regering te bevelen en hun eigen marionet territoriale regering de leiding te geven. Ze slaagden erin om dit te doen omdat ze slimme semantische bedrog en vervangingen gebruikten om het publiek voor de gek te houden door te geloven dat er niets was veranderd.
In het bijzonder verwijderden zij de oorspronkelijke Staat van Staten die als "Staat van Florida" opereerden, en vervangden in plaats daarvan hun eigen territoriale "Staat van Florida" organisatie, zodat het oppervlakkig leek dat er geen verandering had plaatsgevonden.
IN FEITE HADDEN ZIJ ONZE NATIONALE REGERING VOLLEDIG ONDERSTEUND EN TEGENOVER ONS GESLACHT TEGENOVER DE INTERNATIONALE LANDSCHAPSFUNCTIONELE FUNCTIES DIE NOOIT GEDELEGEERD ZIJN NAAR HEN.
De oorspronkelijke staat Florida werd bekeerd tot de staat Florida, een plaatsverzekerd land, ook onder de de facto controle van de door de Britten gesteunde territoriale regering. En ze besloten om ons te bemoeien met onze zaken en voedsel van ons af te nemen en nepschulden tegen ons en onze bezittingen te verzamelen voor de volgende 150 jaar. Ze hebben hun eigen mensen sinds het bewind van koningin Victoria tot slaaf gemaakt via slimme bedrijfsvrijstellingsregelingen met semantisch bedrog om hun eigen mensen als "burgers" en eigendommen van koopwoede die goed zijn voor de schulden van de regering, verkeerd te beschrijven.
DEZELFDE FRAUDE IS IN HET GEHEIM VAN HET VOORMALIGE BRITSE RIJK VEREEUWIGD, EN NATUURLIJK, HEIMELIJK OPGELEGD AAN AMERIKANEN. BRITTANNIË HEEFT SINDS 1868  AMERIKA ALS PUPPETMASTER GEBRUIKT. HET WAS EN IS  DE GROOTSTE DREIGING VOOR ONZE NATIONALE VEILIGHEID EN DE VREDE VAN DE WERELD.
De Britse regering en de aangesloten British Crown Corporations, de Crown Temple Bar Association, de Bank of England en de Bank of Scotland verdienen het op prijs te worden gesteld voor hun rol in het veroorzaken van commercieel feodalisme door Brits imperialisme en wettelijke controle van alle Amerikaanse instellingen en systemen van de overheid.
De Britse regering en haar filialen hebben slechts gedaan alsof ze onze vrienden en bondgenoten waren, terwijl ze ons plunderden en tot slavernij beperkten tot archaïsche wettelijke en economische controlesystemen. Ze zijn ons een onoverwinnelijke schuld verschuldigd en of ze het ooit betalen, dat feit moet gekend, gezien en aanvaard worden voor wat het is.
En zelfs veel meer dan het geld, de mankracht en de natuurlijke hulpbronnen die door de Britse afvoer zijn uitgestort, moet een andere schuld worden erkend - de schuld die verschuldigd is aan onze loyaliteit, vriendschap en opoffering in het licht van hun schending van vertrouwen.
This article (THE BRITISH CROWN RUNS THE U.S. LEGAL SYSTEM) was originally published on Aim for Truth and syndicated by The Event Chronicle. Via The Millennium Report.


Vertaald maar (nog) niet gecorrigeerd door Maria vanuit
http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/the-british-crown-runs-the-u-s-legal-system-2/


LITERATUUR
1) http://www.usavsus.info/CrownTemple.htm
2) https://aim4truth.org/
3) http://www.usavsus.info/CrownTemple.htm
4) http://ecclesia.org/